Mulighedskommissionens arbejde indstillet

Indtil den 1. januar 2019 har medarbejdere, der er blevet vurderet som ”varigt uegnet” fået deres sag behandlet i mulighedskommissionen.

På grund af de nye helbredsvurderinger, der trådte i kraft ved nytår, blev det besluttet at indstille kommissionens arbejde, indtil den nye bestemmelse var på plads.

Læs om de nye helbredsvurderinger herunder.

Nye egnethedsvurderinger gør op med ”varigt uegnet”

Sammen med en række øvrige ændringer, trådte der 1. januar 2019 også en ny bestemmelse for helbredsvurderinger i kraft i Forsvaret. Bestemmelsen indeholder nye egnethedsvurderinger og baserer sig på en mere risikovillig individuel helbredsvurdering i forhold til funktionen.

Det vil rent praktisk sige, at man ikke længere kan placeres i kategorien ”varigt uegnet”. I stedet kan man placeres som henholdsvis ”egnet uden begrænsninger”, ”egnet med begrænsninger” eller ”egnet med begrænsninger til national tjeneste”.

Det betyder kategorierne

Egnet uden begrænsninger betyder, at man er egnet til alle missioner, sejlende tjeneste og til opstilling i beredskab.

Egnet med begrænsninger betyder, at man har nogle helbredsmæssige forhold, der medfører, at man ikke kan deltage i løsning af alle typer opgaver, der kan forekomme i Forsvaret.

Egnet med begrænsninger til national tjeneste betyder, at man har nogle helbredsmæssige forhold, der er vurderet til at være hindrende for udsendelse – herunder også deltagelse i sejlads i indre danske farvande. Er man vurderet i denne kategori, kan man dog stadig deltage i opgaver, hvor der er umiddelbar adgang til det civile sundhedsvæsen. Det er ikke et krav, at en medarbejder i sidstnævnte kategori fremover skal gennemgå regelmæssig helbredsvurdering. I tilfælde af bedring i helbredsforholdene kan man anmode infirmeriet om en ny vurdering.

Læger ved infirmerierne foretager en samlet helbredsvurdering. Helbredsvurderingen omfatter læge– og tandvurdering samt vaccination. Derudover vil der også være en screening af medarbejderens mentale tilstand. Helbredsundersøgelsen omfatter også en vurdering af egnethed til blåt bevis, hvor der er specifikke krav til synsstyrke og farvesans. Samtidig vurderes alle også med henblik på røgdykning.

Chefen orienteres kun om kategori

Efter en helbredsvurdering orienterer Forsvarets Sanitetskommando (FSK) den enkelte medarbejders niveau III chef om egnethedskategori, hvis der er begrænsninger. Chefen får som udgangspunkt kun besked om, hvilken kategori, medarbejderen er placeret i.

Har en enhed brug for at indhente konkrete oplysninger om den enkelte medarbejders begrænsninger i forhold til en given opgave/mission, kontakter chefen FSK, som via notat vil orientere om, hvori begrænsningen ligger for den enkelte medarbejder. Efterfølgende kan chefen på niveau III gå i dialog med infirmerilægen om begrænsningernes operative konsekvenser. Enhver drøftelse vedrørende helbredsforhold forudsætter medarbejderens samtykke jf. pkt. 4.3, Samtykke og persondatasikkerhed.

Den nye bestemmelse er gældende for gældende for personel under Forsvarskommandoens myndighedsområde, for hvem der er tilknyttet et helbredskrav. Det vil sige fast ansat militært personel ved Forsvarsministeriets departement og øvrige styrelser, civilt personel, der er udpeget til en konkret mission eller til sejlads, værnepligtige i Søværnet og værnepligtige, der søger kontrakt.

Kontakt

OLE KJÆR POULSEN
Medlemskonsulent
Telefon: 36 90 89 06
E-mailE-mail