Sergentelev på SU

Livet som sergentelev på SU er på mange måder op ad bakke rent økonomisk, men du kan gøre det mere tåleligt ved at undgå at snyde dig selv, når du skal udfylde års- og forskudsopgørelse.

Fordi du er ansat på kontrakt under din SU-periode, kan du få fradrag for kost, selvom du er på SU. CS har i maj 2017 og igen i februar 2018 fået SKATs bekræftelse på, at sergenteleverne på kontrakt har ret til fradrag nøjagtig som andre lønmodtagere.

Hvis kravene er opfyldt, vil du kunne tage fradrag op til 532,00 kr. per døgn, hvis der ikke ydes betalt kost – eller 137,10 kr. per døgn, hvis der ydes betalt kost (2021 satser). Fradraget kan maksimalt udgøre 29.300 kr. i 2021.

I spørgsmål og svar-sektionen herunder kan du læse meget mere om, hvilke krav, der skal være opfyldt, og hvordan du gør.

Bemærk: I det alle tjenesterejser beror på en individuel skatteretlig vurdering, skal vores hjemmeside kun anses som vejledende og være med til forståelsen af beregningen af rejsefradrag.

Ofte stillede spørgsmål

  1.  At du er på et midlertidigt tjenestested under din uddannelse.
  2. At du er borte fra din sædvanlige bopæl i mindst 24 timer (sædvanlig bopæl er ofte der, hvor man har sin folkeregisteradresse).
  3. At den sædvanlige bopæl er så langt væk, at du på grund af arbejdsdagens længde (eller evt. øvelses- eller vagttjeneste) ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. Som tommelfingerregel skal tjenestetid og transporttid tur/retur til bopælen mindst være 13 timer. Bor du mindre end 51 km fra den sædvanlige bolig, vil SKAT normalt forvente, at du altid kan komme hjem.
  4. Du skal rent faktisk have overnattet væk fra hjemmet.

Alle sergentelevhold på SU fra 2016 og frem, kan tage fradraget i hele deres SU-periode, under forudsætning af at alle krav er opfyldt.

 

Hvis kravene er opfyldt, vil du kunne tage fradrag op til 509 kr. per døgn, hvis der ikke ydes betalt kost – eller 127,25 kr. per døgn, hvis der ydes betalt kost (2019 satser). Fradraget er dog som nævnt max. 28.000 kr.

2018 satser: 498 kr. per døgn, max. 27.400 kr. – 124.,50 kr. ved modtaget kost.

2017 satser: 487 kr. per døgn, max. 26.800 kr. – 121.,75 kr. ved modtaget kost.

2016 satser: 477 kr. per døgn, max. 26.200 kr. – 119,25 kr. ved modtaget  kost.

Hvis du har 55 døgn, hvor der ikke er ydet kost, er max. beløb opnået.

Forskudsopgørelsen:

Det forventede beregnede fradrag skrives i rubrik 429, hvorefter der trykkes på ”beregn” og herefter ”godkend”.

Ændring af årsopgørelsen:

Fradrag for 2016, 2017 og 2018 skal tages i rubrik 53 på årsopgørelsen i det år, det vedrører.

Når rejsefradraget er udregnet, går du ind i din skattemappe på skat.dk og ind under ”ret årsopgørelsen/selvangivelsen”, og her kan vælges det år, fradraget skal tages.

Herefter fremkommer en indrammet firkant, hvor man skal begrunde sin rettelse. Som begrundelse skrives: ”Tjenesterejse for forsvaret under SG kursus”

I rubrik 53 skrives det beregnede beløb, og der trykkes på ”godkend”.

Herefter kommer en ny firkant, hvor der skal anføres, hvad der skal ændres. Her anføres ”Rejsefradrag rubrik 53”, og der godkendes igen. Til sidst trykkes på ”fortsæt”, og en ny årsopgørelse vil blive dannet af SKAT.

Da det ikke er normalt, at der kan tages fradrag for kost, når man er på SU, kan SKAT rejse krav om forskellig dokumentation for fradraget.

Som dokumentation kan CS anbefale din kontrakt med følgeskrivelse, øvelsesliste for sergentuddannelsen samt notat fra PWC af 22. maj 2017 (findes under downloads).

Hvis du får brug for hjælp, er CS altid klar til at hjælpe dig. Mail til nadia@cs.dk.

NEJ – det kan du ikke, da du så er på dit faste tjenestested og ikke på et midlertidigt tjenestested. SKAT er ligeglad med, hvor langt væk du bor fra dit tjenestested, så der kan alene tages fradrag for befordring, hvis du har mere end 12 km til dit tjenestested.

Når du er på tjenesterejse, kursus m.m. som sergent, vil forsvaret give skattefrie ydelser eller kost under de samme krav, og der kan i mange tilfælde tages et såkaldt differencefradrag. Se nærmere info om dette under SKAT, hvor der også er andre info vedr. dine skatteforhold som ansat i forsvaret.

Kontakt

NADIA SKOVSBORG
Specialkonsulent
Telefon: 36 90 89 04
E-mailE-mail