Skatteforhold ved tjeneste i Grønland

Tager du ophold i Grønland ud over 6 måneder vil du være fuldt skattepligtig dertil. Derfor skal du være opmærksom på følgende.

Inden afrejse

 •  At tage din bank og eventuelt SKAT med på råd om den nye økonomiske situation
 • Tager du din familie med, kan det være svært for din ægtefælle at få arbejde
 • Ansøgning om fritagelse for dansk skat blanket E 101.

Under din tjenesterejse til Grønland:

I Grønland har du fradrag for følgende:

 •  Renter af forbrugslån
 • Renter af andelsboliglån i banken (Ikke kreditforeningslån)
 •  Fagforening (da den er tilknyttet din indkomst som beskattes på Grønland)
 •  Underholdsbidrag til ægtefæller og børn – det der forfalder og er betalt i skattepligtsperioden på Grønland.
 •  Fradrag for pensionsindbetalinger i Grønland til Grønlandske pensionsordninger.
 •  Fradrag for pensionsindbetalinger til pensionsordninger med livrente både i Danmark og i Grønland (efter landstingslov § 39)

Du kan finde mere om skatteforholdene i Grønland i under download i ”Vejledning for tilflyttere til Grønland” udgivet af skattestyrelsen i Grønland.

Bemærk! I perioden du er i Grønland kan du ikke få fradrag for følgende:

 • Du vil ikke modtage børnepenge i perioden du er i Grønland.
 • Overvej om dine pensionsindbetalinger skal sættes i bero. Private indbetalinger på pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1 kan ikke fradrages. (jf. Ligningsvejledningen D.A. 1.1 2.5). Indbetalinger til ratepensioner i Danmark kan ikke fradrages i Grønland eller i Danmark. (Pensionsindbetalinger efter landstingslov § 40). Du skal selv sikre dig, at den pension du har indbetalt, mens du har været i Grønland, kan udbetales skattefrit på udbetalingstidspunktet. (Dette gøres forholdsmæssigt). Når du ikke får fradrag for indbetalingerne på pensionsordninger skal du rekvirer en blanket hos SKAT (07.062), således at pensionen ikke beskattes på udbetalingstidspunktet.
 • Underholdsbidrag til ægtefæller og børn – det der forfalder og er betalt i skattepligtsperioden i Grønland.
 • Gaver til særligt godkendte foreninger
 • Transport – hvis du har større omkostninger ved at rejse til og fra Danmark end Forsvaret dækker. Dette dækkes ikke da Grønland anser din sædvanlige bopæl for at være i Grønland og ikke i Danmark.
 • Gaver til godkendte foreninger i Danmark   Når du er vendt hjem til Danmark: Fradrag på den danske årsopgørelse når du vender hjem til Danmark
 • Renteudgifter af fast ejendom (DBO art. 6 – OECD’s model overenskomst)
  Det fremgår ikke af skattelovgivningen om en andelsbolig som er pantsikret i et realkredit institut er omfattet af begrebet ”fast ejendom”. CS har derfor sendt spørgsmålet til SKAT og forventer svar inden for de næste par måneder. Der er ikke fradrag for renterne af et andelsboliglån som er pantsikret i et kreditinstitut i henhold til det Grønlandske hjemmestyres fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Grønland og Danmark. CS har derfor sendt brev til SKAT om at overenskomsten tolkes ens, således at der enten er fradrag for renterne i Danmark eller i Grønland.
 • A-kasse (jf. Ligningsvejledningen D.A. 1.1.2.5)
  Det fremgår ikke klart af skattelovgivningen om efterlønsbidraget hører ind under reglen om fradrag for arbejdsløshedsforsikring. CS har derfor bedt SKAT om et bindende svar på dette område.

Udlejning af fast ejendom

Udlejer du din faste ejendom i Danmark, skal indtægten beskattes i Danmark, og du vil blive begrænset skattepligtig til Danmark. Du har mulighed for fradrag i indtægten for omkostninger som vedrører udlejningen. Er du i tvivl om hvor du står skattemæssigt råder vi dig til at kontakte din lokale skattemyndighed eller skrive på SKAT.

 

Kontakt

NADIA SKOVSBORG
Specialkonsulent
Telefon: 36 90 89 04
E-mailE-mail