Rejsefradrag og differencefradrag

Du kan få rejsefradrag, når forsvaret som arbejdsgiver ikke udbetaler det fulde beløb til kost, som skattelovgivningen giver mulighed for. Herved opstår en difference.

Regler for fradrag er ens, om du er til tjeneste i Danmark eller i udlandet.

For at du kan tage fradrag og forsvaret som arbejdsgiver har mulighed for at dække omkostninger eller udbetale penge til kost, kræver det at man som lønmodtager er på rejse for Forsvaret og minimum 8 km. væk fra det faste tjenestested/basehavn.

Undtagelse
Hvis det fremgår af din kontrakt, at du har en prøvetid, kan du få fradrag i prøvetiden for kost og logi. Du kan tage fradragene i prøvetiden, selvom du er på dit faste tjenestested/basehavn, men det kræver, at du opfylder nedenstående 4 punkter. Fradragende er ligningslovens satser (Se nedenstående skema), fradrag for logi ses på skat.dk

Hvornår har en lønmodtager mulighed for at få omkostninger til kost og logi dækket?
Ifølge SKAT er hver enkelt tjenesterejse en individuel vurdering ud fra følgende:

  1. Når dit arbejdssted er midlertidigt. (Du skal på forhånd kende din start- og slutdato på dit midlertidige arbejdssted.)
    Begrebet er ikke lig med Forsvarets begreber om fast og midlertidigt arbejdssted, og det er den begrebsforvirring, som godt kan gøre det svært at afgøre, om arbejdsstedet er midlertidigt. Eksempelvis er en prøvetid et midlertidigt arbejdssted i SKATs vurdering.
  2. Rejsen skal have en varighed på minimum 24 timer. Skattefri ydelser kan maksimalt udbetales i 12 måneder for det samme arbejdssted. (ved rejse forstås perioden fra man tager fra sin bopæl, til man er tilbage igen)
  3. Når dit midlertidige arbejdssted ligger så langt væk fra din sædvanlige bopæl, at det ikke er muligt at overnatte på din sædvanlige bopæl. (Umulighedskriteriet*)
  4. Du skal rent faktisk have overnattet væk fra hjemmet.

Disse fire betingelser skal alle være opfyldt, før der kan være tale om rejsefradrag

*Umulighedskriteriet
Det er meget individuelt, hvornår SKAT mener, at det ikke er muligt at overnatte på din sædvanlige bopæl. I nogle tilfælde gør det en forskel, om du som lønmodtager er beordret til at overnatte ved dit midlertidige arbejdssted.

Forsvaret arbejder med et ”umulighedskriterie”, hvor du som lønmodtager skal kunne opholde dig på din sædvanlige bopæl i 11 timer. Dette gøres på basis af 11 timers reglen i Arbejdsmiljøloven.

Det er dog ikke i alle tilfælde, at Skattelovgivningen anerkender 11 timers reglen. Begrebet sædvanlig bopæl skal du også være opmærksom på.

Sædvanlig bopæl er der, hvor du har dine livsinteresser og, hvor du kan dokumenterer, at du opholder dig, så snart du har mulighed for det. Din folkeregisteradresse er ikke nødvendigvis ensbetydende med din sædvanlige bopæl.

Forsvaret bruger som udgangspunkt din folkeregisteradresse til beregning af dine skattefri ydelser, mens SKAT foretager en individuel vurdering af dine bopælsforhold. Derfor kan der her være en forskel.

Der er ingen fradrag ved:

  • Udsendelse i mission
  • Hvor der ydes fri forplejning og kontantgodtgørelse eks. øvelser og internatarrangementer.
  • Når der ydes skibskost eller ved arbejde/vagt i basehavn.

Bemærk: I det alle tjenesterejser beror på en individuel skatteretlig vurdering skal vores hjemmeside kun anses som vejledende og være med til forståelsen af beregningen af rejsefradrag.

Rejsefradrag/differencefradrag når du er på MUG (kr. pr. døgn).

 
år 2020 2019 2018 2017 2016
Ligningslovens sats 521,00 509,00 498,00 487,00 477,00
Standard kost i CAF 155,50 155,50 152,00 152,00 150,00
Kontantgodtgørelse 130,30 127,30 125,00 121,80 119,30
FRADRAG PR. DØGN 235,30 226,30 222,00 213,30 207,80

Bemærk: ovenstående fradrag er kun gældende, når du selv betaler for alle måltider.
*Fradrag vedr. 2015 kan ikke tages efter 30. april 2019


Rejsefradrag/differencefradrag ved fulde time- og dagpenge (kr. pr. døgn)

 

år 2019 2018 2017 2016 2015(*)
Ligningslovens sats 509 498 487 477 471
Fulde time- og dagpenge 436 427 418 409 404
FRADRAG PR. DØGN 73 71 69 68 67

*Fradrag vedr. 2015 kan ikke tages efter 30. april 2019


Nederst på denne side finder du et excel-ark, som du kan bruge til beregning af dit rejsefradrag.

Dokumentation
Når Forsvaret udbetaler skattefri ydelser, er det forsvaret, der har dokumentationspligten. Men når det er dig selv, der tager et fradrag, har du dokumentationspligten.

SKAT har ikke altid ret

Som CS medlem kan du få hjælp, hvis du er uenig i beregningerne fra SKAT. CS har vundet flere landskatteretssager for medlemmer. Vi hjælper også gerne dig.

Find mere information på skat.dk
Skat.dk har samlet mange informationer du kan bruge for at udfylde både forskuds- og årsopgørelsen korrekt. Det er også her, du finder de gældende satser for de forskellige år.
Se også CS Bladets februarnummer, som indeholder et særligt afsnit om skat.

Bemærk: I det alle tjenesterejser beror på en individuel skatteretlig vurdering skal vores hjemmeside kun anses som vejledende og være med til forståelsen af beregningen af rejsefradrag.

Kontakt

Nadia Skovsborg
Specialkonsulent
36 90 89 04
E-mail