AMU - 3000 forskellige kurser at vælge imellem

AMU-kurser er korte, faglige kurser, hvor medarbejderens kompetencer kan blive udviklet i forhold til deres jobfunktion.

AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelserne. AMU-kurser er udviklet af arbejdsmarkedets parter i tæt samarbejde med virksomheder og brancher, der har fastlagt indhold og varighed. Et AMU-kursus varer typisk fra 1 til 10 dage. Efter gennemført AMU-kursus bliver der udstedt et kursusbevis, som er et anerkendt kompetencebevis.

AMU-kurserne bliver afholdt med stats- og løntilskud, som finansieres dels af Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU), dels af virksomhederne via Arbejdsgivernes Elevrefusion, AER. Deltagerbetalingen, som virksomhederne typisk betaler, er også en væsentlig kilde til finansiering.

AMU-kurser er åbne for alle medarbejdere, men kun medarbejdere, der har en uddannelse til og med faglært niveau, kan få refusion for løntab (VEU-godtgørelse), tilskud til befordring og tilskud til kost og logi. Medarbejdere med en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau kan også modtage VEU-godtgørelse og tilskud til kost og logi, hvis de ikke har anvendt deres uddannelse erhvervsmæssigt i de sidste fem år, men deltagerbetalingen for medarbejdere med videregående uddannelse er den fulde takst uden statstilskud. Se nærmere i afsnittet om økonomi.

AMU-kurser skal offentliggøres, så alle i princippet har mulighed for at tilmelde sig. Men der kan være situationer, hvor kursisterne alene består af medarbejdere fra én virksomhed. Dette ændrer dog ikke ved, at målene for det enkelte AMU-kursus skal nås.

Kontakt

Bo Slot Madsen
Medlemskonsulent
Telefon: 36 90 89 25
E-mailE-mail