Hvem forhandler til OK21

Her får du en kort intro til de enkelte spillere i overenskomstforhandlingerne:

MEDST – Medarbejder og Kompetencestyrelsen
Du har helt sikkert hørt om Moderniseringsstyrelsen, som har været modpart ved de seneste overenskomstforhandlinger. De hedder nu Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, men det er ikke den eneste ændring. Hvor Moderniseringsstyrelsen lå forankret i Finansministeriet, ligger MEDST i Skatteministeriet. Hvilken forskel det kommer til at have, er svær at spå om, men det bliver vi klogere på, når forhandlingerne går i gang.

CFU – Centralorganisationernes Fællesudvalg
Forhandlingsudvalget i CFU er ”vores” side af bordet. Parterne i samarbejdet er centralorganisationerne Akademikerne (AC), Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF – CO10 og LC) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).

CS er tilknyttet centralorganisationen CO10. CS formand Jesper Korsgaard Hansen er også formand i CO10.

Forhandlingsudvalget i CFU består af fem repræsentanter fra hver centralorganisation: 2 fra OAO-S, 2 fra SKAF (her er CS formand Jesper Korsgaard Hansen den ene) og 1 fra AC.