OK21-forliget er på plads

Sent lørdag aften blev der efter to døgns forhandlinger indgået et OK21 forlig for de 195.000 medarbejdere i staten.

Der er tale om en tre-årig overenskomst, der blandt andet giver en lønstigning til medarbejderne på 4,42 procent over de næste tre år, hvilket sikrer reallønnen. Reguleringsordningen videreføres, så lønudviklingen i staten følger med den private lønudvikling. Dermed er det sikret, at udviklingen i de statsansattes løn følger udviklingen i de privatansattes, når der igen kommer gang i hjulene efter krisen.

Derudover indebærer aftalen en årlig seniorbonus på 0,8 procent af medarbejderens løn for medarbejdere over 62 år. Seniorbonussen indføres som en fleksibel ordning, der betyder, at medarbejderen i stedet kan vælge at få to seniordage om året eller vælge at få bonussen konverteret til pension.

Forliget blev modsat i 2018 forhandlet på plads relativt hurtigt. Men det betyder ikke, at det var let at komme frem til et resultat, fortæller CS formand Jesper Korsgaard Hansen. Han er med i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og har dermed været med til forhandlingerne i Skatteministeriet.

I år har forhandlingerne nemlig været udfordret af den økonomiske krise, der er kommet i kølvandet på Corona-pandemien. En økonomisk krise, som ingen endnu kender det fulde omfang af.

– Selvom det ikke har været et langt forløb, har det været svært. Jeg skal på ingen måde rose resultatet til skyerne, da jeg gerne havde set det en smule bedre. Når det så er sagt, er jeg glad for resultatet, og vi viser den ansvarlighed, der skal til i denne tid. Desuden er der ingen, der skal gå ned i løn, da der er en udmøntning allerede den 1. april 2021, siger han.

1. april 2021 er der en udmøntning på 0,80 procent. Derefter udmøntes der løbende pr. 1. oktober og 1. april. Første udmøntning af reguleringsordningen falder 1. april 2022.

Nu, hvor den statslige aftale er på plads, går de lokale forhandlinger mellem CS og Forsvarsministeriets Personalestyrelse i gang. Det kommer til at foregå i perioden 15. februar 2021 til 15. marts 2021.

Du kan finde hele forligsteksten her.

OK21-forhandlingerne er skudt i gang

CFU og Skatteministeriet udvekslede tirsdag deres krav til den kommende overenskomstforhandling, og dermed er OK21 officielt skudt i gang. CFU, som er forhandlingsfællesskabet for Statens ansatte, går til forhandlingerne med både ambitioner og realisme, for Danmark er i en anden situation, end vi havde forudset som bagtæppet for OK21.

COVID-19 kan ikke undgå at spille en rolle i forhandlingsforløbet, fordi der blandt andet er en større usikkerhed om økonomien, end der plejer at være. CFU lægger i den forbindelse vægt på, at de statslige medlemmer som hidtil skal have en lønudvikling, der er parallel med den private lønudvikling.

CFU stiller derfor krav om generelle lønstigninger, der som minimum sikrer reallønnen for alle.

CFU har derudover en række krav, der alle har til formål at forbedre rammerne for medlemmernes arbejdsliv og arbejdsmiljø. Det er krav, der både retter sig mod den enkeltes vilkår, men også mod arbejdspladsens samlede vilkår. Emnerne er for eksempel styrkede seniorvilkår, frit valg og bedre rammer for kompetenceudvikling.

Du kan orientere dig løbende om OK21 her.

Overenskomstforhandlinger i skyggen af en pandemi

Det er svært at spå om fremtiden. Særligt lige nu, hvor hele samfundet er sat på pause, og der tales om en decideret økonomisk krise, som kan blive værre end den, vi så under finanskrisen i 2008. Derfor er det også svært at begynde at spå om, hvad vi kan forvente af forhandlingerne i 2021.

Sporene efter corona-pandemien kommer helt sikkert også til at have betydning, når der skal forhandles overenskomst. Derfor mener CS Formand Jesper Korsgaard Hansen også, at man skal være realistisk og skrue forventningerne en smule ned i forhold til de kommende overenskomstforhandlinger.

– Det er mildest talt en meget usædvanlig situation, som Danmark og verden er i for øjeblikket. På kort tid er der vendt op og ned på mange ting, der har gjort fremtiden mere usikker. Jeg er ikke i tvivl om, at vi nok i fællesskab skal komme på fode igen. Men mange ting vil nok forblive forandret for altid, da dette er erfaret fra tidligere kriser, siger han.

– Økonomisk vil Danmark nok også være udfordret på en helt anden måde, end vi havde forestillet os for bare få uger siden. Det vil forventeligt have en eller anden indflydelse på de kommende forhandlinger i forbindelse med overenskomstfornyelse i 2021.

– Der er svært at spå om fremtiden, men jeg vil opfordre til at afdæmpe forventningerne til et kommende resultat ved OK21, slutter han.