CS afdelinger

CS interne struktur er bygget op over en række afdelinger. Afdelinger kan være bygget op over en myndighed eller over geografi. En CS afdeling kan have tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, som repræsenterer hver deres myndigheder.

Afdelingsformanden binder afdelingen sammen og er samtidig den person, som CS formand kontakter, når der er nyt. Det er også afdelingsformanden, som bliver kontaktet, når CS’ hovedbestyrelse indsamler forslag til overenskomstforhandlingerne.

Under de forskellige myndigheder kan du finde de enkelte afdelinger og navn på afdelingsformanden. Søger du kontaktoplysninger på en afdelingsformand, skal du kontakte CS på mail cs@cs.dk eller telefon 36 90 89 00, så sørger vi for kontakten.