CS Datapolitik

CS behandler data fra flere kategorier af registrerede personer, blandt andet fra medlemmer og medarbejdere.

Datapolitikken (herefter politikken) omfatter overordnet al behandling af data, som foregår i CS herunder de overvejelser og beslutninger, der vedrører behandlingen af data i hele CS. Det er vores hensigt, at alle, der er eller kan blive registrerede med personhenførbare data i CS, kender politikken.

Politikken er udarbejdet på baggrund af persondataforordningens ikrafttræden 25. maj 2018. Alle artikelhenvisninger er til denne forordning.

Formål

Formålet med politikken er at beskrive CS tilgang og forventning til organisationens behandling af personhenførbare data. Det er hensigten, at CS med datapolitikken opfylder oplysningskravene i artikel 13 herunder:

  • Identitet og kontaktoplysninger for den dataansvarlige
  • Den registreredes rettigheder

Det er vigtigt for CS, at vi fremstår som en professionel, tillidsvækkende, troværdig og loyal databehandler overfor alle registrerede og vi til enhver tid overholder persondataforordningens regler både formelt og reelt.

Identitet og kontaktoplysninger

I CS er der fælles dataansvar, jf. artikel 26. Det betyder, at CS´s ledelse er den dataansvarlige myndighed.

Alle henvendelser i relation til behandling af personhenførbare data kan ske til ledelsen.

I de tilfælde hvor CS anvender databehandler, indgås der på forhånd databehandleraftaler i henhold til artikel 28.

Kategorier af data

I CS behandler vi forskellige kategorier af data, som både leveres af den registrerede til os og som vi aktivt og af egen drift opsamler og behandler. Allerede fordi der registreres fagforeningsmæssigt tilhørsforhold for alle medlemmer, skal såvel lovgrundlaget for almindelige personoplysninger i artikel 6 som lovgrundlaget for behandling af de følsomme oplysninger i artikel 9 iagttages. Vi er hele tiden bevidste om vores ansvar for dataminimering, men har en særlig opmærksomhed i relation til behandling af følsomme oplysninger.

Forventninger

CS betragter datasikkerhed som et fælles ansvar, der involverer os alle og som vi i fællesskab udviser. Kun i fællesskab kan vi sikre, at CS´ behandling af data dels overholder gældende lovgivning og dels følger de formål og forventninger, som CS har besluttet, skal gøre sig gældende i forbindelse med al behandling af data.

CS vil give den registrerede den højst mulige reelle og formelle beskyttelse af de personhenførbare data, der behandles af os.

Den registreredes rettigheder

Den registreredes sikkerhed og tryghed i CS er vigtig for os. Den registrerede skal både formelt være og også føle sig tryg i forhold til CS´s behandling af de data, som er registeret om vedkommende.

CS oplyser den registrerede i overensstemmelse med forordningens krav og vil altid være behjælpelig i forhold til at afklare eventuelle spørgsmål i den anledning.

Hvis den registrerede påberåber sig en eller flere af de rettigheder, som forordningen tildeler vedkommende, vil CS reagere så hurtigt som muligt og som minimum indenfor forordningens tidsfrister. De rettigheder, som der henvises til, er:

  • Retten til indsigt, jf. artikel 15
  • Retten til berigtigelse af data, jf. artikel 16
  • Retten til sletning af ikke længere nødvendige oplysninger, jf. artikel 17
  • Retten til begrænsning af behandling, jf. artikel 18
  • Retten til dataportability, jf. artikel 20
  • Retten til indsigelse, jf. artikel 21

Som registeret i CS kan der til enhver tid klages over behandlingen til en tilsynsmyndighed f.eks. Datatilsynet eller FMI jf. artikel 13, nr. 2 litra d.

CS har valgt ikke at udpege en DPO jf. artikel 24.Valget er truffet på baggrund af, at vi betragter det som vores primære formål at varetage medlemmernes faglige interesser i form af politisk interessevaretagelse, samt forhandling og indgåelse af fælles aftaler.

Ofte stillede spørgsmål

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.
Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som medlem eller øvrig brug af services.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig på Mit CS, skal du rette henvendelse på cs@cs.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.
Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Personlige data, der knytter sig til login på Mit CS, bliver behandlet fortroligt.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Ved mistanke om misbrug, chikane, kriminelle aktiviteter og lignende vil CS imidlertid kunne videregive oplysningerne til politiet.

Alle anbefalinger fra Datatilsynet og FDIM følges nøje.

CS videregiver kun dine oplysninger til samarbejdspartnere i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at kunne levere relevante produkter eller oplysninger.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.
Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.
Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet.
Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser.

Ud over regelmæssige nyhedsbreve har vi fra tid til anden konkurrencer eller særlige tilbud på cs.dk, og vi indsamler i denne forbindelse typisk navn og e-mail adresse.

Hvis denne information deles med andre virksomheder, vil dette klart fremgå af konkurrencen/tilbuddet.
Det kan være en forudsætning for deltagelse, at du accepterer, at CS eller andre må kontakte dig efterfølgende. Dette vil tydeligt fremgå af konkurrencen/tilbuddet. Deltagelse i konkurrencer og særlige tilbud er altid frivillig.

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. (Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering)

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere.
Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Kontakt

BJARNE CONRADSEN SKOV
IT-administrator
Telefon: 36 90 89 03
E-mailE-mail