Bjarne Conradsen Skov har følgende sagsområder:

  • IT rådgivning, herunder
    • Implementering af persondataforordning
    • Myndighedskrav til CS IT-sikkerhedssystemer
    • Medlemssager som vedrører forsvarets IT sikkerhed
  • Medlemsrådgivning vedr. IT sikkerhed og Cybertrussel

 

Mail: bcs@cs.dk
Telefon: 36 90 89 03