Bjarne Conradsen Skov har følgende sagsområder:

– IT rådgivning, herunder
Implementering af persondataforordning
Myndighedskrav til CS IT-sikkerhedssystemer (i samarbejde med MHL)
Medlemssager som vedr. forsvarets IT sikkerhed (i samarbejde med MHL)

– Medlemsrådgivning vedr. IT sikkerhed og cybertrussel

 

Mail: bcs@cs.dk
Telefon: 36 90 89 06