Jan B. Rasmussen har følgende sagsområder:

  • CS kursus og uddannelsestilbud
  • Medlems- og orienteringsmøder
  • Lokale møder, bisidder ved tjenstlige samtaler
  • Medlemsrådgivning (sammen med TB) vedr.
    • Løn og tillæg, herunder lokale forhandlinger
    • Tjenestemandspension

Mail: jan@cs.dk
Telefon: 36908951