Flemming Fage Sørensen har følgende sagsområder:

– CS organisationsaftale

– Lønudvalg

– Arbejdstid

– Orlov, herunder barsel

– Ferie

– Tjenesterejser

– Pensionsforhold

– Samarbejde og samarbejdsudvalg

– Tillidsrepræsentanter

 

Mail: fage@cs.dk
Telefon: 36908944