Nadia Skovsborg har følgende sagsområder:

 • CS organisationsaftale
 • Lønudvalg
 • Arbejdstid
 • Ferie
 • Tjenesterejser
 • Pensionsforhold
 • Skat, principsager
  • Beskatning af tjenesteydelser, INTOPS mv.
  • Differencefradrag

Mail: nadia@cs.dk
Telefon: 36908904