CS Hovedbestyrelse

CS Hovedbestyrelse består af CS formand samt fem næstformænd fra henholdvis Flyvevåbnet, Hæren, Søværnet, Redningsberedskabet samt den Civile gruppe.

Derudover sidder der tre hovedbestyrelsesmedlemmer fra Flyvevåbnet, tre hovedbestyrelsesmedlemmer fra Hæren, og tre hovedbestyrelsesmedlemmer fra Søværnet, et hovedbestyrelsesmedlem fra den Civile gruppe og et hovedbestyrelsesmedlem fra Redningsberedskabet.