TEMA: Fastholdelse

Forsvaret har svært ved at fastholde medarbejdere. Det er ikke kun et problem i det danske forsvar, for flere steder i i Europa står man med samme udfordring.

Ud over, at fastholdelelsesproblemerne giver udfordringer på bemandingssiden, er det også en økonomisk byrde, da man hele tiden skal uddanne nye soldater, ligesom det kan gå ud over opgaveløsningen, når en masse erfaring går tabt i takt med at erfarne medarbejdere forlader forsvaret.

CS sætter fokus på fastholdelse, og kommer også med vores bud på, hvordan forsvaret kan blive bedre til at holde fast i sine medarbejdere.