Afdelingsformand i CS

CS interne struktur er bygget op over en række afdelinger.

Afdelinger kan være bygget op over en myndighed, men afdelinger kan også være baseret på geografi. Det vil sige, at der inden for en CS afdeling, som er baseret på geografi, kan være tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, som repræsenterer hver deres myndigheder. Men det er inden for afdelingen, at medlemmerne af CS finder og vælger deres afdelingsformand.

CS’ interne struktur kan altså fastsættes uafhængigt af tillidsrepræsentantstrukturen og kan indeholde både civile og militære medlemmer.

Rollen som afdelingsformanden er ikke en del af aftale- og forhandlingssystemet, men kan udover hvervet som formand naturligvis godt være valgt som tillidsrepræsentant og også fællestillidsrepræsentant.

  • Du skal være opmærksom på, at du som tillidsrepræsentant kan bruge den nødvendig arbejdstid til hvervet.
  • Derimod kan der ikke anvendes arbejdstid til rollen som afdelingsformand, med mindre du har en konkret aftale med din chef om det.

Afdelingsformanden, dennes eventuelle næstformand og/eller delegerede, udgør sammen med hovedbestyrelse CS-kongressen jf. vedtægterne.

Det er CS’ højeste myndighed – det vil sige kongressen – der opretter og nedlægger afdelingerne. I den 4-årige kongresperiode er det CS’ hovedbestyrelse, der kan oprette eller nedlægge afdelinger.

I det daglige arbejde er afdelingsformanden en central person, som binder afdelingen sammen, og er den person som fx formanden for CS kontakter, når der er nyt. Det er også afdelingsformanden, som bliver kontaktet, når CS’ hovedbestyrelse indsamler forslag til overenskomsten.

Afdelingsformanden råder også over kontingentandelene, og kan vælge selv at administrere midlerne. Der skal dog årligt indsendes et regnskab til CS, hvori der redegøres for kontingentandelens anvendelse.

Hvis du vil vide mere om roller og kompetencer som CS repræsentant, så kan du kontakte sekretariatchef Finn Bengtsen på tlf. 36 90 89 31 eller mail finn@cs.dk