Samarbejdsvanskeligheder

For at kunne indlede en afskedigelsessag på grund af samarbejdsvanskeligheder, skal der foreligge en forbindelse mellem samarbejdsproblemet og den medarbejder, der søges afskediget. Derudover må hovedskylden for problemet ikke kunne tilskrives andre personer end den som søges afskediget.

Chefen skal påpege samarbejdsproblemerne over for den ansatte og dette skal dokumenteres skriftligt. Hvis problemerne ikke kan løses ved påtaler og samtaler, overdrages sagen til FPS, som vurderer sagen og eventuelt tildeler medarbejderen en eller flere ansættelsesretlige reaktioner (skriftlige advarsler). Hvis samarbejdsvanskelighederne fortsætter, vil FPS efter en konkret og individuel vurdering indlede en afskedssag.