Sikkerhedsgodkendelse

Det er en forudsætning, at en medarbejder i forsvaret kan sikkerhedsgodkendes, som anført i ansættelseskontrakten.

FPS modtager oplysninger om medarbejdere, der ikke kan sikkerhedsgodkendes fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Kan en medarbejder ikke opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse, vil FPS i dialog med tjenestestedet indlede en afskedssag. FPS vil dog inden da undersøge mulighederne for eventuel omplacering af medarbejderen, for eksempel hvis medarbejderen kan sikkerhedsgodkendes til et lavere niveau.