FUSA: Fonden til udvikling af Statens arbejdspladser

Støtte til kompetenceudviklingsprojekter
Forsvarsministeriet har udsendt en skrivelse om procedure i forbindelsen af ansøgninger om midler fra FUSA.

Som det fremgår af retningslinjerne, kan FUSA midler anvendes til projekter, som medvirker til at udvikle eller omstille statens arbejdspladser, herunder kompetenceudvikling af medarbejdere, som omfatter en eller flere personalegrupper på tværs af arbejdspladsen. De økonomisk rådige midler er aftalt som en del af de centrale overenskomstforhandlinger. Det er derfor vigtigt, at både arbejdsgiver- og medarbejdersiden er enig om projekter, der søges støttet med midler fra FUSA. Derfor skal projektideer drøftes i jeres samarbejdsudvalg.

I retningslinjerne kan du læse mere om, hvordan din enhed/myndighed/arbejdsplads kan ansøge om og få økonomisk støtte til gennemførelse af projekter.

Du kan også få sparring i CS ved at kontakte specialkonsulent Flemming Fage Sørensen som også repræsenterer CO 10 i Brancheudvalget for Forsvarsministeriets ressortområde i Kompetencesekretariatet.

Du kan finde Forsvarsministeriets skrivelse under downloads.