Kompetencefonden

I forbindelsen med overenskomsten i 2018, er der oprettet en ny kompetencefond. Fra september 2019 vil det være muligt at søge om midler fra Den Statslige Kompetencefond. Du kan derfor, allerede nu begynde at overveje, om der er et særligt kompetenceudviklingsforløb, du gerne vil i gang med.

Der er i alt afsat 172 millioner i overenskomstperioden. I fonden kan statens medarbejdere søge midler til individuel kompetenceudvikling. Fondsmidlerne finansieres af overenskomstrammen.

De statslige overenskomstparters nye fond giver i fremtiden mulighed for at få støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetencegivende aktiviteter. Beløbet er ekskl. moms.
  • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv.
  • Transport: Udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i fx kursus støttes efter statens regler for kilometergodtgørelse.
  • Ophold: Hvis din deltagelse i den ansøgte kompetencegivende aktivitet kræver overnatning, så kan der også ansøges om støtte til opholdet.

CS har igennem længere tid gjort opmærksom på vigtigheden af, at der gennemføres medarbejderudviklingssamtaler og udfærdiget udviklingskontrakter. Med den nye fond bliver det ikke mindre vigtigt, da det er et krav, at en ansøgning om kompetencemidler er underskrevet af både medarbejder og nærmeste personaleleder.

Ansøgninger om støtte fra Den Statslige Kompetencefond kommer til at foregå via et digitalt ansøgningsskema. Når du har udfyldt og indsendt ansøgningen, så videresendes den automatisk til din leder.

Der kan som udgangspunkt søges op til 25.000 kr. pr. år pr. ansøger. Du skal være opmærksom på, at midler fra Den Statslige Kompetencefond skal støtte din kompetenceudvikling. Men det er et krav, at din arbejdsplads også er med til at betale for den kompetenceudvikling, der søges om støtte til. Det kan fx være i form af udgifter til dækning af arbejdstid og/eller den aktivitet, der søges om støtte til.

Forbehold for ændringer
De statslige overenskomstparter drøfter i øjeblikket den endelige aftale, der beskriver de præcise krav til ansøgning om fondsstøtte fra Den Statslige Kompetencefond. Frem til den endelige afklaring kan der forekomme ændringer i de ovenfor beskrevne vilkår.

Vi vil informere, når der er nyt. I mellemtiden kan du blive inspireret og holde dig opdateret med nyt om Den Statslige Kompetencefond på hjemmesiden: kompetenceudvikling.dk.