Uddannelsespolitiske målsætninger

CS arbejder for at styrke dine uddannelsesmæssige kompetencer således, at de anerkendes i det civile uddannelsessystem.

Det er vigtigt, at de kompetencer du erhverver dig, i blandt andet forsvarets grund- efter og videreuddannelser, styrker dig som medarbejder i forsvaret, men også kunne virke som et fundament for en karriere både inden for og uden for Forsvarsministeriets ressortområde.

Find notatet vedrørende uddannelsespolitiske målsætninger for den militære den af CS gruppen her.