Opgørelsesperiode

Opgørelsesperioden (normperioden) for almindelig arbejdstid fremgår af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten, og er normalt på 1 måned. Denne regel gælder for civile med enkelte undtagelser. For militære har CS og FPS indgået en lokalaftale der fastsætter opgørelsesperioden til 3 måneder. Opgørelsesperioden følger årets kvartaler. Det vil sige, at arbejdstiden – uanset planlægningsperiodens længde – skal opgøres på følgende datoer:

  • 31. marts
  • 30. juni
  • 30. september
  • 31.december