Planlægningsperiode

Planlægningsperiode er et udtryk for den periode, som ledelse og medarbejdere ved den lokale myndighed er blevet enige om at planlægge på. Perioden kan variere mellem 4 – og 52 uger, og det er i myndighedens samarbejdsudvalg man bliver enige om periodens længden.

Kan samarbejdsudvalget ikke blive enige, er det i sidste ende ledelsen, som fastsætter planlægningsperiodens længde. Det er vigtigt, at du kender planlægningsperiodens længde, så du ved om ledelsen rent faktisk planlægger for den periode som der er enighed om.

For en række militære aftaler gælder det, at honorering følger planlægningsperioden. Det drejer sig om erstatningsfriheder for øvelse og erstatningsfriheder for sejlads som skal udbetales ved planlægningsperiodens udløb, hvis det ikke har været muligt at afvikle friheden i perioden.