Ændring af fastlagt ferie

Når ferien er fastlagt, kan ferietidspunktet som udgangspunkt ikke ændres – hverken af ledelsen eller medarbejderen. Dette gælder uanset, om ferien er varslet af ledelsen eller aftalt mellem ledelsen og medarbejderen.

Ledelsen og medarbejderen har dog altid mulighed for at indgå aftale om et andet ferietids-punkt.

Ledelsen kan herudover omlægge en allerede planlagt eller påbegyndt ferie, hvis ganske særlige omstændigheder gør det nødvendigt.

Det betyder, at en medarbejders ferie kun kan omlægges, hvis

  • der er tale om væsentlige driftsmæssige hensyn
  • den opståede situation har været upåregnelig/uforudsigelig for ledelsen
  • det er nødvendigt, at ferien ændres for netop denne medarbejder.

Der skal således være tale om force majeure-lignende situationer. Det vil normalt ikke være tilstrækkeligt, at der fx er sygdom blandt de tilbageværende medarbejdere.

Sker omlægningen med kortere varsel end de sædvanlige 3 måneder for hovedferie og 1 måned for restferie, og før den planlagte ferie er påbegyndt, får medarbejderen 1,8 times betalt frihed for hver feriedag, der omlægges.

Sker omlægningen efter, at ferien er påbegyndt, udgør kompensationen 3,6 times betalt frihed for hver feriedag, der omlægges.
Hvis omlægningen medfører udgifter for medarbejderen (fx afbestilling af rejse, feriebolig eller lignende), skal ledelsen holde medarbejderen skadesløs efter almindelige erstatningsret-lige principper.

 Særlige feriedage kan omlægges under samme betingelser og på samme vilkår som almindelige feriedage (øvrig ferie).