Flyttegodtgørelse

Ved forflyttelse fra et tjenestested til et andet, kan der i visse tilfælde udbetales flyttegodtgørelse for dokumenterede udgifter.

Du kan læse mere i Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse under downloads.

Du kan også læse mere om flyttegodtgørelse, hjemflytningstillæg, telefonudgifter og kontorholdsgodtgørelse på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside – klik her.