§56 aftale

En § 56 aftale kan være relevant hvis: 

Du har gentagne sygeforløb pga. en kronisk lidelse (fx migræne, dårlig ryg eller lign.)

Det er en forudsætning, at sygdommen forventes at medføre mindst 10 fraværsdage på et år. Hvis du skal i behandling for barnløshed. (§56 aftalen vil kun kunne etableres for dén af jer, der skal i behandling).

Du på ansættelsestidspunktet véd, at du skal indlægges eller gå til ambulant behandling.

Du har fået udbetalt løn (eller dagpenge) under sygdom i mindst to uger indenfor det seneste år for samme lidelse som du skal indlægges eller er i behandling for. Fx genoptræning, kemobehandling, kontrolundersøgelser, rekreation eller lign. (Hvis der er tale om en rekreationsperiode, skal din læge eller sygehuset særskilt attestere for, at den er nødvendig).
Hvordan indgås en § 56 aftale?
Du skal sammen med din chef udfylde blanket dp211. Beslutningen om at indgå en § 56 aftale kan fx træffes i forbindelse med en sygefraværssamtale.

Aftalen sendes til godkendelse ved din bopælskommune. Hvis kommunen først modtager aftalen et stykke tid efter aftalens indgåelse, kan de vælge at godkende aftalen med virkning fra modtagelsesdatoen.

Når din chef har modtaget den godkendte aftale fra kommunen, sender han/hun en kopi til Sygemeldingskontoret.

Aftalen bliver lavet i forhold til den specifikke sygdom/lidelse som du har og gælder i to år.

Hvordan anvendes aftalen?
Når du anmelder dit sygefravær til sygemeldingskontoret, skal du altid huske at oplyse, om det aktuelle fravær skyldes en § 56 aftale, således at fraværet bliver registreret korrekt.  Sygemeldingskontoret vil herefter søge refusion til alle fraværsdage relateret til aftalen.

Du kan også gå hjem halve dage eller blot nogle få timer på en dag. Det er dog en betingelse, at der er tale om minimum 4 timers fravær ugentligt, for at forsvaret er berettiget til at modtage refusion.

Tre måneder inden aftalen udløber, vil din chef modtage en henvendelse fra Sygemeldingskontoret, hvor han/hun vil blive bedt om sammen med dig at tage stilling til det videre forløb. Ønsker I aftalen fornyet, udfylder I en ny blanket dp211.

Betingelser

Aftalen gælder for en medarbejder og en bestemt arbejdsgiver. Der skal derfor indgås en ny aftale, hvis du skifter arbejdsplads. Det vil normalt kun være en formalitet, hvis den nye arbejdsplads er inden for samme branche eller arbejdsområde.

Hvis du flytter til en anden kommune mens aftalen er gældende, skal du tage kontakt til din nye bopælskommune for at få aftalen overført.

Alle lønmodtagere har ret til at indgå en §56-aftale, også personer under revalidering eller på førtidspension. Personer i fleksjob er undtaget. De har altid har ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag under sygdom.

Aftalen kan ikke bruges som en løsning, når der er tale om en varig nedsættelse af arbejdsevnen, og en medarbejder har faste ”sygedage”. Her må man i stedet for undersøge muligheden for støtte via de sociale kapitler eller ansættelse i fleksjob.

Indgåelse af en § 56 aftale har ikke indflydelse på efterløns- eller pensionsordninger.