Egen sygdom

Sygemelding.
Har du behov for at melde dig syg? I så fald skal du huske at kontakte Forsvarets sygemeldingskontor. Du kan ringe til sygemeldingskontoret på tlf. 3266 3266.

Forsvarets HR-medarbejdere på sygemeldingskontoret sidder klar ved telefonerne fra kl. 6.00 til kl. 14.00 mandag til fredag.

  • Du skal sygemelde dig ved arbejdstids påbegyndelse – senest kl. 9.00 eller to timer efter arbejdstids start.
  • Din chef kan godt pålægge dig også at ringe til ham/hende, hvis der fx skal indkaldes vikarer.
  • Du skal også ringe, hvis du bliver syg i løbet af dagen og går hjem.

Registrering af oplysninger
Du bliver bedt om at oplyse dit navn, medarbejdernummer eller cpr.nr.

Dernæst bliver du bedt om – hvis det er muligt – at oplyse din sygdoms varighed.

Du bliver ikke spurgt om sygdommens art – det har du ikke pligt til at oplyse – dog skal du huske at gøre opmærksom på, hvis sygefraværet vedrører en arbejdsskade, har relation til en §56 aftale – eller evt. er graviditetsbetinget.

Du kan bede sygemeldingskontoret overbringe beskeder til din chef eller dine kollegaer, også hvis du fx ønsker en opringning fra dit tjenestested.

Raskmelding.
Du skal selv raskmelde dig. Det kan enten ske ved at ringe på 3266 3266 eller allerbedst ved at returnere den mail om sygemeldingen, som du vil få, hvis du har din egen mailadresse.

Du skal raskmelde dig senest to timer efter din normale arbejdstids begyndelse.

Du har også mulighed for at syge- og raskmelde dig udenfor sygemeldingskontorets åbningstid ved at skrive en mail til sygdom@mil.dk. Når din mail er registreret og beskeden er givet videre til din chef, vil du modtage en bekræftelse på din syge- eller raskmelding fra sygemeldingskontoret.

Husk at orientere sygemeldingskontoret, hvis du kun genoptager arbejdet delvis efter sygdom.

Det er muligt at afholde ferie som sygemeldt – både som fuldt og delvis sygemeldt.

Hvis sygedagpengeperioden er påbegyndt, skal du huske at kontakte din kommune og orientere dem, såfremt du påtænker at holde ferie imens du er sygemeldt, således at sygedagpengeudbetalingen til forsvaret kan genoptages efterfølgende.
Kommunen har ret til at sige nej til afholdelse af ferie, såfremt du er midt i et afklaringsforløb.
Vælger du at afholde ferien alligevel, skal det forventes, at kommunen lukker for refusionssagen. Det kan i yderste konsekvens betyde, at forsvaret rejser et krav om, at du bliver opkrævet et beløb svarende til refusionen.

Du skal desuden orientere sygemeldingskontoret om datoen for påbegyndelse og afslutning af din ferie. Under afholdelse af ferien bruger du din optjente ferie/feriekort.