Omsorgsdage

Omsorgsdage er dage, hvor du som offentlig ansat med fuld løn kan holde fri sammen med dit barn. Det kan f. eks. være når barnet skal til lægen eller starte i skole.

Hvem har ret til omsorgsdage
Alle offentligt ansatte fædre og mødre har ret til omsorgsdage til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år.

Er du offentligt ansat og er blevet forælder efter den 1. oktober 2005, har du ret til to årlige omsorgsdage per barn. Retten gælder fra og med fødselsåret og til og med det år, hvor barnet fylder syv år.

Var du ansat i staten og fik dit barn inden den 1. oktober 2005, har du ret til sammenlagt 10 omsorgsdage pr. barn.

Sådan kan omsorgsdagene holdes
Der er ingen frister for, hvornår du skal varsle omsorgsdagene, men du skal tidligst muligt gøre arbejdsgiveren opmærksom på, at du ønsker at afvikle dagene.

Arbejdsgiveren kan ikke kræve nogen begrundelse for, at du ønsker at holde  omsorgsdagene, og bør imødekomme dit ønske om omsorgsdagen, med mindre det er uforeneligt med arbejdet.

Du kan holde omsorgsdagene som halve eller hele dage. Efter aftale med din arbejdsgiver kan du også holde omsorgsdage timevis.

Hvis du ikke holder omsorgsdagene
Du har ikke ret til at udskyde dine omsorgsdage til senere år. Hvis du ikke har holdt dine omsorgsdage, bortfalder de ved årsskiftet. De to omsorgsdage, du har pr. kalenderår til hvert barn, skal holdes senest den 31. december i kalenderåret.

Du har dog ret til at få overført ikke afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født, til det næste kalenderår, hvis barselsorloven strækker sig over årsskiftet. Det vil sige, at du i det nye kalenderår har ret til fire dage.

Du kan ikke få udbetalt penge for de omsorgsdage, som du ikke har afholdt. Heller ikke hvis du fratræder din stilling.