TR's brug af arbejdsgivers IT-udstyr

Arbejdsgiveren har pligt til at stille en computer til rådighed for dit TR-arbejde. Normalt vil det være din arbejds-PC, eventuelt suppleret af en hjemmearbejdsplads, som arbejdsgiveren stiller til rådighed.

Dette sikrer, at der er en professionel arbejdsplads, som tager hånd om og har ansvar for sikkerheden på IT-udstyret. Derfor må du alene benytte disse redskaber til dit TR-arbejde og du må ikke bruge en privat computer eller gemme oplysninger på eksterne mobildrev som f.eks. USB-stik o.lign.

Når du som tillidsrepræsentant anvender din arbejdsgivers it-udstyr i forbindelse med TR-opgaver, vil der være tale om en behandling af personoplysninger. Det er dig – og dermed CS, der er dataansvarlig for den behandling.

Arbejdsgiver vil som udgangspunkt ikke være dataansvarlig i forhold til TR-opgaver på trods af, at de stiller udstyr til rådighed. Det skyldes bl.a., at arbejdsgiver hverken helt eller delvist fastlægger formålene med behandlingen af personoplysninger, men udelukkende stiller udstyr til rådighed.

Du kan læse meget mere om dette i Datatilsynets vejledning om databeskyttelse ifm. ansættelsesforhold.