Opdateret vejledning om databeskyttelse ifm. ansættelsesforhold

Datatilsynet har pr. 1. december 2020 opdateret vejledningen om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold. Vejledningen kan findes her.

I den opdaterede vejledning er der blandt andet kommet rettelser om tillidsrepræsentanters brug af arbejdsgivers IT-udstyr. Rettelserne er kommet på baggrund af drøftelser mellem fagforeningerne og arbejdsgiver.

Der er også ændringer i vejledningen om rettigheder for stillingssøgere og ansatte og om kontrol af medarbejdere. De ændringer er kommet til på baggrund af konkrete sager.

Herudover er der konsekvensrettet i forhold til en ændret praksis omkring forståelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 9.