Hvad er personoplysninger

En personoplysning er enhver form for oplysning, der knytter sig til én bestemt person og gør, at man via oplysningerne ved, hvilken person der er tale om. Hvis oplysningerne derimod er anonyme, og medlemmet herved ikke længere kan identificeres, vil der ikke være tale om personoplysning.

Personfølsomme oplysninger:

 • Fagforeningsmæssige forhold
 • Oplysninger om helbredsmæssige forhold
 • Seksuel orientering
 • Racemæssig eller etnisk baggrund
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning

 Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Privat adresse
 • Privat telefonnummer
 • CV
 • Uddannelse
 • Billeder af medarbejdere

Fortrolige oplysninger:
CPR-nummer er en kategori for sig og betragtes derfor ikke som en følsom oplysning, men CPR-nummeret skal beskyttes lige så godt som personfølsomme oplysninger. Et CPR-nummer kan betragtes som en nøgle, der kan bruges til entydigt at identificere enkeltpersoner i et IT-system, hvorfor det falder inden for lovens område.

Grundlæggende principper for behandling af personoplysninger:

Der er særligt fem hovedelementer i dataregelkomplekset, som du er forpligtet til at leve op til:

 • Databrud
 • Behandlingsregler og lagring af data
 • Oplysningsforpligtelsen Indsigtsret
 • Berigtigelse og sletning af data