Hvornår er du databehandler

Behandlingsregler og lagring af data
Helt grundlæggende skal der ske en behandling af personoplysninger, før vi er inde i lovgivningen på området. Det kan f.eks. være indsamling, registrering, systematisering, opbevaring og/eller videregivelse af personoplysninger.

For behandling af personoplysninger gælder en række generelle principper, som altid skal overholdes uanset, hvilke personoplysninger der er tale om. Helt overordnet skal oplysningerne behandles lovligt og på en gennemskuelig måde. Behandlingen skal have et lovligt formål og må kun behandles i forhold til formålet.

Oplysninger, der behandles, skal begrænses til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet; ”dataminimering”. Oplysningerne må ikke opbevares i længere tid end nødvendigt og behandlingen skal foretages på en sikker og fortrolig måde.

Løbende og minimum en gang om året bør du gå dit tillidsrepræsentantmateriale igennem og sikre, at det materiale, du fortsat gemmer, er relevant for din funktion som tillidsrepræsentant.