Funktionsvederlag

Under udsendelse i en INTOPS funktion, opleves det tit, at man tillægges en midlertidig højere grad. Det er ikke altid ensbetydende med, at man kan få et Funktionsvederlag for at varetage en stilling på et højere niveau.

Den midlertidige grad, bruges i nogle henseender for at give personellet en grad der matcher de udenlandske samarbejdspartnere, men det er stillingens danske klassifikation der er afgørende for, om der kan udbetales vederlag i stillingen. Hvis man under udsendelsen bestrider en stilling, som er klassificeret højere end ens grad, så skal man have Funktionsvederlag efter de gældende regler.

Se aftale 245 §11.