FTF er blevet til Fagbevægelsens Hovedorganisation

CS er med i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som er Danmarks største og stærkeste faglige fællesskab og repræsenterer en lang række fagforeninger.

Fagbevægelsens Hovedorganisation er resultatet af sammenlægningen af LO og FTF, som blev bestemt i april 2018.

Fagbevægelsen er et meget stort fællesskab af lønmodtagere, der står sammen for at opnå bedre løn og arbejdsforhold. I Fagbevægelsens Hovedorganisation er der i dag ca 1,4 millioner medlemmer. Fagbevægelsen har i mere end 100 år kæmpet for gode løn- og arbejdsvilkår for lønmodtagerne. En kamp, der ofte kæmpes med arbejdsgiverne eller regeringen på den anden side.

Fagbevægelsens hovedorganisation kan sammenlignes med en stor paraply, hvor vi samler ca 80 fagforbund, der igen består af hundredvis af lokale fagforeninger.

Fagbevægelsens Hovedorganisation forhandler med regeringen og arbejdsgiverne om fx bedre arbejdsmiljø, bedre uddannelse og skrappere kontrol med virksomheder, der hyrer billig, udenlandsk arbejdskraft. De hjælper, koordinerer og rådgiver medlemsorganisationerne, når de forhandler nye overenskomster for deres medlemmer. Som lønmodtager står du stærkt ved at være en del af et stort fællesskab, der kæmper for dine rettigheder. FH forhandler og fører medlemmernes sager i Arbejdsretten, når en arbejdsgiver ikke overholder overenskomsterne.