Samarbejdsaftalen sætter rammerne

Rammerne for samarbejdsudvalgenes arbejde er bestemt af Samarbejdsaftalen. Den senest gældende Samarbejdsaftale, blev indgået ved overenskomstforhandlingerne i 2013 mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU.

Samarbejdsaftalen lægger vægt på, at et stærkt og løsningsorienteret lokalt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er afgørende for en velfungerende statslig sektor.

Med aftalen fra 2013 har samarbejdsudvalgene fået større mulighed for at tilrettelægge deres arbejde ud fra deres konkrete udfordringer, behov og vilkår. Det betydet at hvert enkelt samarbejdsudvalg kan beskæftige sig med præcis de opgaver, der er relevante for deres arbejdsplads.