Personaleorganisationer på statens område

Hovedparten af de ansatte i staten er ansat i henhold til kollektiv overenskomst eller som tjenestemænd og er omfattet af centralorganisationernes forhandlingskompetence.

Centralorganisationerne repræsenterer hver især en række tilsluttede faglige organisationer.

Centralorganisationerne har dannet et fælles forhandlingsudvalg, Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).
Co

Nogle få organisationer, der repræsenterer 2-3 procent af de statsansatte, står uden for ovennævnte organisationer.