Er jeg repræsentant for kollegaer, der ikke er medlem af CS?

Som tillidsrepræsentant er du forpligtet til, at hjælpe de medlemmer af CS som er ansat inden for dit tillidsrepræsentantområde. Du er derimod ikke forpligtet til, at hjælpe kolleger som ikke er medlem af CS.

Mange tror, at der er ligegyldigt hvilken fagforening man er medlem af, men sådan hænger det ikke sammen. Den eneste organisation, der kan forhandle løn- og andre ansættelsesvilkår for stampersonellet er CS. Det er CS som har aftale- og forhandlingsretten, hvilket betyder, at forsvaret har anerkendt CS som aftalepart og dermed forpligtet sig til at forhandle.

Der findes andre anerkendte forhandlingsberettigede organisationer inden for Forsvaret, men aftale- og forhandlingskompetencen er begrænset til det område som organisationsaftalen er gældende for. Hvis en officer eller en sygeplejerske meldte sig ind i CS, vil CS ikke kunne forhandle, hvis der skulle opstå et problem med løn- eller ansættelsesforholdet. Det kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte ansatte.

CS anbefaler derfor altid, at man skal være medlem hos den organisation som “ejer” den overenskomst som man er ansat på. Det vil sige, at vi anbefaler officeren at melde sig ind i Hovedorganisationen af officerer i Danmark og sygeplejersken i Dansk Sygeplejeråd.

Af nøjagtig samme årsag skal befalingsmænd i forsvaret og beredskabet, konstabler og korporaler i søværnet og flyvevåbnet samt ansatte under FCE organisationsaftale være medlem af CS.