Vilkår for tillidsrepræsentanter

  • De overordnede rammer for tillidsrepræsentanter i staten er fastsat i cirkulære fra personalestyrelsen og finansministeriet
  • Rammerne for tillidsrepræsentanter i forsvaret er fastsat af TRU – Tillidsrepræsentantudvalget

Læs mere om

I januar 2012 har Forsvarets Personeltjeneste (Nu: Forsvarsministeriets Personalestyrelse – FPS) udsendt nye bestemmelser om tillidsrepræsentanter i forsvaret. Bestemmelserne udgør grundlaget for CS’ tillidsrepræsentanter.

Du finder bestemmelserne og bilag samt referencer på siden her.