Tjenesterejse

Når du skal forrette tjeneste på et andet sted end dit normale tjenestested, er du som udgangspunkt på tjenesterejse. På tjenesterejse skal du have godtgjort merudgifter til kost, logi og transport. Du må altså ikke have udgifter når du sendes på tjenesterejse for arbejdsgiveren.

En række af tjenesterejseaftalens bestemmelser er formuleret sådan, at der skal gives godkendelse, foretages skøn o.l. Kompetencen ligger i disse situationer hos det pågældende ministerium eller hos den institution, virksomhed mv., som ministeriet eventuelt har delegeret afgørelseskompetencen til. Den instans, der rent faktisk har kompetencen, kaldes i aftalen for “tjenestestedet”.

Hvem skal tilrettelægge min rejse?
Det er altid på foranledning af arbejdsgiveren, at du foretager en tjenesterejse, og det er altid tjenestestedet, der tilrettelægger en tjenesterejse. Det er altså myndighedschefens ansvar, selvom han har uddelegeret opgaven til andre.
Det er eksempelvis tjenestestedet, der afgør, om et 2-ugers sammenhængende kursus skal tilrettelægges som mandag – fredagstjeneste, eller om det skal strække sig over weekenden.

Men tjenestestedet skal gøre det i samarbejde med dig, og det får betydning i forhold til

  • Tjenesterejsens længden.
  • Valg mellem privat eller offentlig transportmiddel.
  • Valg af transportmiddel og rejseklasse.
  • Brug af rabatordninger.
  • Anvisning af passende indkvartering.
  • Valg mellem overnatning eller daglige tjenesterejser.
  • Om tjenesterejsen skal deles op eller være én længerevarende udstationering.

Selvom tjenestestedet træffer afgørelse om rejsebetingelserne i samarbejde med dig, skal tjenesterejseaftalens betingelser stadigvæk følges. Arbejdsgiveren kan ikke tilbyde dårligere vilkår end de som er beskrevet i aftalen.

Du skal sørge for, at du kender rejsebetingelserne, inden du begynder en tjenesterejse. Det vil i hovedtræk sige, at du på skal vide på forhånd, hvilke merudgifter der dækkes og hvordan, transportform samt hvor og hvordan du eventuelt skal indkvarteres.

HUSK: Du kan få forskud på de forventede udgifter for en måned af gangen enten kontant eller indsat på din lønkonto. Der er tale om betroede midler, som kun må anvendes til tjenesterejsen. Arbejdsgiveren kan på ethvert tidspunkt afkræve dig et regnskab for det udbetalte forskud.