Indkvartering

Hvis det overlades til dig selv at sørge for indkvartering, kan dette ske på to måder,

1. Du får refunderet udgifter til hotelværelse eller lignende med forevisning af dokumentation
2. Du får udbetalt udokumenteret nattillæg, når betingelserne er opfyldt

Du kan vælge at få udbetalt udokumenteret nattillæg i stedet for at få refunderet overnatningsudgifter mod dokumentation. Det udokumenterede nattillæg vil typisk blive anvendt, hvor du har mulighed for at overnatte privat, og er beregnet til at skulle sætte dig i stand til at sige “tak for ulejligheden”. Det er en betingelse for at få udbetalt udokumenteret nattillæg, at det har været nødvendigt at overnatte uden for hjemmet.
Det udokumenterede nattillæg kan ikke udbetales, hvis du på grund af tjenesterejsens specielle karakter ikke har haft mulighed for at vælge overnatningsform. Som eksempler kan nævnes transport i tog, bus mv., på ekskursioner og lignende og under visse tjenesterejser i Grønland.

Hvis tjenestestedet sørger for indkvarteringen
Tjenestestedet kan vælge selv at sørge for passende indkvartering. I så fald anviser tjenestestedet overnatningsfaciliteter og sørger for afregning for disse. Der kan både være tale om tjenestestedets egne lokaliteter og om lokaliteter, som tjenestestedet lejer (hotel, pensionat, kursuscenter, (ferie)lejlighed mv.). I denne situation har du ingen merudgifter til overnatning og kan derfor hverken få refunderet overnatningsudgifter eller udbetalt udokumenteret nattillæg.

Ved passende indkvartering forstås værelse af hotellignende standard med toilet og bad i umiddelbar nærhed og sædvanligvis med mulighed for forplejning i form afmorgenmad.Udgangspunktet er, at overnatning finder sted i eneværelse. Der kan dog være specielle situationer, hvor forholdene gør, at det vil være hensigtsmæssigt og naturligt at udnytte eksisterende faciliteter sådan, at flere overnatter i ét rum, f.eks. på militære øvelser og lignende eller under visse tjenesterejser i Grønland.