Øvelse og sejlads

Godtgørelse for øvelse, sejlads og ophold i øvelses-/skydelejr.

Her er der også tale om tjenesterejser, men i disse situationer er ydelser og indkvartering aftalt i CS organisationsaftale.

Se oversigten her.