Vær ekstra opmærksom ved brug af Forsvarets kreditkort

Forsvarets kreditkort er endnu engang blevet et emne, der har fået opmærksomhed i medierne. Blandt andet på baggrund af en historie fra mediet Frihedsbrevet, der omtaler sager, hvor medarbejdere har købt alt fra tøj til seksuelle ydelser. Det er en anledning for CS til endnu engang at advare vores medlemmer om konsekvenserne ved at bruge Forsvarets kreditkort til private formål.

– De omtalte sager er selvfølgelig helt uacceptable, men set ud fra, hvor mange kort, der er i omløb, ser det ud til, at langt de fleste medarbejdere godt kan finde ud af at bruge dem korrekt, siger CS formand Jesper Korsgaard Hansen.

– Men man kan diskutere, om det udleverede kreditkort gør mere skade end gavn. Kreditkortene er lavet for at gøre det nemmere for Forsvaret at kontrollere udgifterne, men hvis man som medarbejder – uanset om det er bevidst eller ubevidst – kommer til at bruge forsvarets kreditkort ved private køb eller kontanthævninger, kan det få store konsekvenser, tilføjer han.

Uretmæssig brug af forsvarets kreditkort er ulovligt, og man kan blive straffet for det. I særlig grove tilfælde kan det få ansættelsesretslige konsekvenser for medarbejderne. Hvis/når Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse bliver opmærksom på misbrug af et kort, er de forpligtet til at sende sagen videre til Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK). Som er forpligtet til at starte en sag op.

Derfor opfordrer CS til, at man læser den udleverede guide, der kommer med det udleverede kreditkort grundigt. I den fremgår det tydeligt, hvad kortet må anvendes til, og hvad kortet ikke må anvendes til. Er man i tvivl, kan man kontakte Regnskabsstyrelsen.

Andre nyheder

Nyheder

Bliv klogere på arbejdsskader

Dokumentation er afgørende, når CS løfter medlemmernes arbejdsskadesager over for myndighederne. CS’ advokat, Mette Lind Hansen, fortæller her hvorfor. Af Anders Højer Rømeling Hvad end

Læs mere »
Nyheder

Materiel for milliarder til Ukraine

Missiler, artilleriammunition, minerydningsrobotter og tunge maskingeværer er med i den pakke af materiel, Danmark netop har besluttet at donere til Ukrainerne og den ukrainske kamp

Læs mere »