Kan arbejdsgiver tvinge mig til at blive vaccineret mod COVID-19?

”Vil du ikke vaccineres og har sejlende tjeneste, så må du finde et andet job”. Sådan lyder den kontante melding i en mail sendt til søværnets medarbejdere ved 3.eskadre ifølge BT. Men så sort/hvidt kan det ikke stilles op, for pt. er der ikke vaccinekrav i Forsvaret.

CS har ikke ønsket at udtale os til BT’s artikel, men vi vil i stedet bruge denne artikel til at opridse de retningslinjer, som der lige nu er for vaccination i Forsvaret.

Forsvaret kan i visse kritiske situationer stille krav om, at man lader sig vaccinere. Det kan blandt andet ske forud en udsendelse eller i forbindelse med specifik opgave, hvor det er naturligt, at man er vaccineret. CS støtter op om dette, men vi har dog samtidig den klare holdning, at vaccinationerne ikke må få karakter af tvangsvaccinationer.

Det kan få ansættelsesretslige konsekvenser for de medarbejdere, der ikke vil lade sig vaccinere forud for en opgave, der kræver vaccination. Men her skal vi understrege, at ansættelsesretslige konsekvenser ikke nødvendigvis betyder en afskedigelse. Det kan for eksempel betyde en omplacering, degradering eller anden form for ansættelsesretslig konsekvens.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) sender løbende Q&A ud om ansættelsesretslige spørgsmål ifm. COVID-19. Her står der følgende om vaccinationer (opdateret den 15. december)

Kan jeg blive pålagt at lade mig vaccinere mod COVID-19?

Som udgangspunkt kan du ikke pålægges vaccination mod COVID-19. Står du for udsendelse, udstationering eller tjenesterejse, og er der krav om vaccination for at denne kan gennemføres, kan du dog blive pålagt at skulle vaccineres. Det vil ske efter samme principper, som for andre vaccinationer, herunder en sundhedsfaglig vurdering af indsættelsesområde, operationsvilkår, funktionsvilkår og smitterisiko. Dertil kan eventuelle krav fra værtsland eller mission om COVID-19 vaccination indgå. Tilhører du en gruppe, som sundhedsmyndighederne fraråder vaccine mod COVID-19, vil du ikke blive pålagt vaccination.

Kan det få ansættelsesretlige konsekvenser hvis jeg ikke vil vaccineres?

Hvis du står til udsendelse, udstationering eller tjenesterejse, og vaccination mod COVID-19 er en forudsætning for denne, kan det efter omstændighederne anses det som en misligholdelse af ansættelsesforholdet, og derved få ansættelsesretlige konsekvenser. FPS er i gang med at afklare, hvordan sager, hvor en medarbejder ikke vil vaccineres, skal håndteres.

Andre nyheder

Ikke-kategoriseret

Nu optjener militære lærling anciennitet

CS og FPS har indgået en aftale om anciennitet for militære lærlinge. Aftalen betyder, at militære lærlinge, som gennemfører en erhvervsuddannelse med lærlingeløn (basisløngruppe 0)

Læs mere »