Forsvarsgalleriet

Værdigrundlag

Mission

 • CS værner om fællesskabet ved at bistå det enkelte medlems interesser over for arbejdsgiver
 • CS værner om medlemmerne hele livet i en konstruktiv ånd og med en respekt for indgåede aftaler
 • CS leverer stærk faglig rådgivning kombineret med lokal tilstedeværelse på den enkelte arbejdsplads


Vision

En stemme for alle ansatte i det danske forsvar

 • Vi udviser respekt for alle involverede parter.
 • Vi er bevidste om, at organisationens handlinger i dag påvirker fremtiden.
 • Vi handler samvittighedsfuldt for fællesskabet.

Værdier

Ansvarsbevidst
Ansvarsbevidsthed handler om, at den politiske ledelse, ansatte og tillidsrepræsentanter er deres ansvar bevidst og til enhver tid agerer derefter.

 • Vi udviser respekt for alle involverede parter.
 • Vi er bevidste om, at organisationens handlinger i dag påvirker fremtiden.
 • Vi handler samvittighedsfuldt for fællesskabet.

Dialogbaseret
CS kommunikerer i åbenhed med medlemmer, arbejdsgivere og det omkringliggende samfund.

 • Vi lytter og prioriterer individuel kommunikation.
 • Vi udveksler synspunkter og søger konstruktive løsninger.
 • Vi er tydelige og nærværende over for medlemmer og samarbejdspartnere.

Offensiv med omtanke
CS søger indflydelse og er en organisation i bevægelse.

 • Vi er omstillingsparate og udvikler os.
 • Vi er forudseende og handler rettidigt.
 • Vi sætter en politisk dagsorden.

Anstændig
CS møder medlemmer og omverdenen med respekt.

 • Vi fokuserer på trivsel og tryghed.
 • Vi udviser solidaritet.
 • Vi bygger på sammenhold blandt alle medlemmer.

Fokuspunkter
På CS kongressen besluttes der et politisk arbejdsprogram, der er gældende for kongresperioden. I arbejdsprogrammet står beskrevet, hvordan CS vil arbejde på at få størst mulig politisk indflydelse i de næste fire år. Det skal ske ved at sætte den politiske dagsorden indenfor Forsvarsministeriets ressortområde. Blandt andet ved at fastholde og udvikle kvaliteten af vores kommunikation og ved at udbygge vores politiske netværk.

CS vil også arbejde for stor medlemstilfredshed gennem et stærkt fagligt sekretariat, hvor medarbejderne løbende får udviklet deres kompetencer. Og apropos kompetencer vil CS i den kommende tid også arbejde for, at det enkelte medlem får mulighed for kompetenceafklaring, videre- og efteruddannelsesmuligheder. CS vil arbejde for, at det enkelte medlem bliver bedre til at tage ansvar for sin egen udvikling gennem efteruddannelse, videreuddannelse samt anden kompetenceudvikling.

Sidst – men bestemt ikke mindst – vil CS sikre de bedst mulige vilkår for medlemmerne. Vi vil sikre de bedst mulige overenskomster og aftaler, og vi vil fokusere på et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår.

Søg