Forsvarsgalleriet

Arbejdsmarkedspension

Du er ansat inden 1. april 2015 
Hvis du er ansat inden 1. april 2015, skal du være opmærksom på følgende i forhold til din pension:

  1. Der er en karensperiode på 18 måneder. Det betyder, at du skal have været ansat i 18 måneder før du optjener arbejdsmarkedspension. Værnepligten medregnes i de 18 måneder.
  2. Hvis du er ansat til korttidstjeneste, udgør din arbejdsmarkedspension 10 pct. af basislønnen frem til du fylder 26 år, herefter udgør arbejdsmarkedspensionen 15,4 pct. af basislønnen.
  3. Hvis er ansat til langtidstjeneste, udgør arbejdsmarkedspensionen 15,4 pct. af basislønnen.

Uanset om du er ansat til kort- eller langtidstjeneste, udgør pensionsbidraget 15,4 pct. af de pensionsgivende tillæg. Bestemmelsen omkring karens gælder ikke for pensionsgivende tillæg, dvs. du vil altid modtage pension af de pensionsgivende tillæg.

Pensionsindbetalingen, jf. ovenstående, sker indtil man fratræder sin stilling i Forsvaret eller evt. overgår til tjenestemandsansættelse.


Du er ansat efter 1. april 2015
Du får 16,6 pct. i pension af basisløn og tillæg til en arbejdsmarkedspension i CS Pensionsfond.

Pensionsbidraget på 16,6 pct. bliver fordelt med 5/6 til en arbejdsmarkedspension og 1/6 til aldersopsparing.

Ved pensionering vil minimum 80 pct. af arbejdsmarkedspensionens opsparede depotværdi udbetales som livrente (livsvarig pension). De resterende 20 pct. kan udbetales som en ratepension over minimum 10 år.


Du er ansat i Beredskabsstyrelsen

I Beredskabsstyrelsen udgør arbejdsmarkedspensionen 15,4 pct. af den pensionsgivende løn.

Den pensionsgivende løn er basislønnen, centralt aftalte funktionsbestemte tillæg og kvalifikationstillæg. Hertil kommer eventuelle lokalt aftalte tillæg og Redningsberedskabstillægget.

Indbetaling af pensionsbidragene sker til CS Pensionsfond.


Frivillig opsparing

Uanset om man er ansat på forsvarets eller på Beredskabsstyrelsens område er det muligt at indgå aftale om en frivillig supplerende pensionsindbetaling. Ønskes en sådan supplerende aftale skal man henvende sig til CS Pensionsfond.


Pension til civile ansat i forsvaret

Er man tjenestemandslignende ansat pr. 1. januar 1999 eller senere, er man omfattet af COII-pension i PFA Pension. Pensionsbidraget udgør 18 pct. af den pensionsgivende løn (basisløn, kvalifikationstillæg etc.). Til pensionsordningen er tilknyttet en forsikringsordning i tilfælde af nedsat erhvervsevne. Hvis erhvervsevnen nedsættes med 50 pct. eller mere vil man således få udbetalt fuld invalidepension.

Tjenestemænd eller tjenestemandslignende som er ansat inden 1. januar 1999 oppebærer (udover pension via tjenestemandspensionssystemet) 18 pct. i pension af de pensionsgivende tillæg. Pensionsordningen administreres af PFA Pension.

Nærmere oplysninger om pension i PFA Pension kan ske via henvendelse til PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø eller på www.pfa.dk.

Kontakt os

Torben Bratved

Medlemskonsulent

Telefon: 36 90 89 33
Email: tb@cs.dk