CS afdelinger

CS interne struktur er bygget op over en række afdelinger. Afdelinger kan være bygget op over en myndighed eller over geografi. En CS afdeling kan have tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, som repræsenterer hver deres myndigheder.

Afdelingsformanden binder afdelingen sammen og er samtidig den person, som CS formand kontakter, når der er nyt. Det er også afdelingsformanden, som bliver kontaktet, når CS’ hovedbestyrelse indsamler forslag til overenskomstforhandlingerne.

 

Beredskabsstyrelsen Bornholm

 • Afdelingsformand: Randi Nørgaard Hæstrup

Beredskabsstyrelsen Midtjylland

 • Afdelingsformand: Hans Georg Nørgaard

Beredskabsstyrelsen Nordjylland

 • Afdelingsformand: Kasper Mark Sørensen

Beredskabsstyrelsen Sjælland

 • Afdelingsformand: Lars Peter Johansen

Beredskabsstyrelsen Sydjylland

 • Afdelingsformand: Nis Krause Schmidt

Beredskabsstyrelsen Birkerød

 • Afdelingsformand: Mads Dalgaard

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse

 • Afdelingsformand: Rasmus Damsø Johansen

Beredskabsstyrelsen, Hovedstaden

 • Afdelingsformand: Martin Jørgensen

Forsvarets Efterretningstjeneste, Civile

 • Afdelingsformand: Per Staal

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste – Civil

 • Afdelingsformand: Jens Michael Jensen

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Civile

 • Afdelingsformand: Morten Tving

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse inkl. Cyberdivision, Civile

 • Afdelingsformand: Peter Andreas Brinch

Hjemmeværnet, Civile

 • Afdelingsformand: Ole Christian Frausing

Afdeling Supply Chain Divisionen, Civile

 • Afdelingsformand: Jens Erik Nielsen

Air Control Wing

 • Afdelingsformand: Claus Guttorm Toft Madsen

Air Transport Wing Aalborg

 • Afdelingsformand: Karina Brandstrup

Fighter Wing Skrydstrup

 • Afdelingsformand: Henrik Gejl Christiansen

Flyverkommandoen

 • Afdelingsformand: Frank Lund Nielsen

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste – Luft

 • Afdelingsformand: Ole Skjødt

Helikopter Wing Karup

 • Afdelingsformand: Berit Dahl

Joint Movement and Transportation Organization (JMTO)

 • Afdelingsformand – Christian Schack Bruhn

Operations Support Wing

 • Afdelingsformand: Martin Thrane

Bornholm, Hæren

 • Afdelingsformand: Morten Bjelstrand

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste – Land

 • Afdelingsformand: John Michael Rasmussen

Fredericia

 • Afdelingsformand: Martin Ramsdal Pedersen

Haderslev

 • Afdelingsformand: 

Holstebro

 • Afdelingsformand: Kenni Bjerre Haislund

Hærkommandoen

 • Afdelingsformand: Jakob Jensen Kudsk

Jægerkorpset

 • Afdelingsformand: Carsten Møller

Livgarden

 • Afdelingsformand: Patrick Mc Carthy Jensen

Oksbøl

 • Afdelingsformand: Niels Mølleskov

Skive

 • Afdelingsformand: Anders Peter Willumsen

Slagelse

 • Afdelingsformand: Jesper Hoffmann Rohde

Varde

 • Afdelingsformand: Oliver Linderoth

Vordingborg

 • Afdelingsformand: Nicolas Schmeling

Aalborg Kaserner

 • Afdelingsformand: Leon Aaen Høivang

1. Eskadre

 • Afdelingsformand: Finn Bæk Karlsson

2. Eskadre

 • Afdelingsformand: Jimmi Isdal Ratmann

3. Eskadre

 • Afdelingsformand: Anders Johnsen

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste – Maritim

 • Afdelingsformand: Peter Bollerup Nielsen

Kongsøre

 • Afdelingsformand: Kell Lythje Andersen

Søværnskommandoen

 • Afdelingsformand: Anita Ørskov Hansen
Søværnets Centre
 • Afdelingsformand: Lars Ulrik Møller Eiset

Arktisk Kommando

 • Afdelingsformand: Mark Wulff

Forsvarsakademiet

 • Afdelingsformand: Klaus Kusk Augustinus

Forsvarets Efterretningstjeneste, Militær

 • Afdelingsformand: Oplyses ikke – kontakt evt. CS

Forsvarets Sanitetskommando

 • Afdelingsformand: Sanne Ahlmann

Forsvarsministeriets Departement

 • Afdelingsformand: Finn Kjær

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Militær

 • Afdelingsformand: Michael Christian Kjeldsen

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Militær

 • Afdelingsformand: Mads Dam

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

 • Afdelingsformand: Kristian Helth Bertelsen

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

 • Afdelingsformand: Ulla Sølvsten

Forsvarsstaben

 • Afdelingsformand: Allan Weidemann Christiansen

Hjemmeværnet, Militær

 • Afdelingsformand: Tom Levå

Internationale Stabe

 • Afdelingsformand: Jens Justesen

Cyberdivisionen

 • Afdelingsformand: Jesper Claus Rasmussen

Militærpoliti

 • Afdelingsformand: Niels Christian Eriksen

Specialoperationskommandoen

 • Afdelingsformand: Marianne Haaber Ruth

Supply Chain Divisionen, Militær

 • Afdelingsformand: Esben Keisig

Kontakt til vores afdelingsformænd

Under de forskellige myndigheder kan du finde de enkelte afdelinger og navn på afdelingsformanden. Søger du kontaktoplysninger på en afdelingsformand, skal du kontakte CS på mail cs@cs.dk eller telefon 36 90 89 00, så sørger vi for kontakten.