Forsvarsgalleriet

Kursuskalender

Kursuskalender 2024

Kursus

Hvornår

Sted

Tilmelding

Status

Temadag: Håndtering af krænkende adfærd

22/5

KFUM Karup

Venteliste

TR Grundkursus

Uge 22 (27/5 – 31/5)

CS, København

Venteliste

TR Forhandlerkursus

29/8 – 30/8

 

CS, København

Venteliste

TR Grundkursus

Uge 37 (9/9 – 13/9)

CS, København

Ledige pladser

Temadag: Håndtering af krænkende adfærd

24/9

CS, København

Ledige pladser

TR Forhandlerkursus

31/10 – 1/11

Hotel Svendborg

Venteliste

TR Grundkursus

Uge 47 (18/11 – 22/11)

CS, København

Ledige pladser

Kursusbeskrivelser

Tillidsrepræsentanterne og suppleanterne har tæt kontakt til CS’ medlemmer ude på tjenestestederne. Her har medlemmerne ofte mange spørgsmål vedrørende løn, ansættelsesvilkår, arbejdstidsregler, ferie osv. For at klæde CS tillidsvalgte rigtig godt på til at møde medlemmerne og deres mange spørgsmål tilbyder CS et TR Grundkursus. Her får nye tillidsrepræsentanter den grundlæggende viden, der er nødvendig for at rådgive og vejlede kollegaerne i dagligdagen. Vores kursustilbud er hele tiden under udvikling, og der vil blive oprettet nye og spændende kurser efterhånden som behovet opstår.

Vil du blive klogere på forhandling?  Så er CS Forhandlerkursus lige noget for dig.

Kurset skal ses som en overbygning til den grundlæggende TR-uddannelse og henvender sig til både nye og erfarne tillidsrepræsentanter.

På dette 2-dages kursus vil du blive præsenteret for redskaber til alle faser i en forhandling, herunder forhandlingsteknikker, håndtering af relationen, kommunikationen og indholdet i en forhandling. Formålet med kurset er at sikre, at du får nogle redskaber til brug for forhandling i alle de situationer, du kan komme ud for som tillidsrepræsentant.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser og der forventes derfor aktiv deltagelse på hele kurset.

På dag 1 underviser forhandlingsrådgiver Charlotte Flach. Charlotte Flach har en baggrund som advokat og er videreuddannet i forhandling og indflydelse ved Harvard Law School og Berkeley University. Charlotte har omfattende erfaring med forhandlinger bl.a. fra sit tidligere arbejde som advokat i Djøf, hvorfra hun har kendskab til Forsvaret.

 På dag 2 underviser advokat Mette Lind-Hansen og chefkonsulent Marianne Anker Bechmann fra CS.

Vi har sammen et ansvar.

Der er fokus på sager om krænkende adfærd i forsvaret og hvordan vi får skabt en ordentlig kultur

Formålet med denne temadag er at give dig en forståelse af kompleksiteten i sager om krænkende adfærd. Formålet er desuden, at du skal kunne hjælpe vores medlemmer igennem disse sager.

På temadagen vil du møde CS formand, der vil fortælle om den politiske bevågenhed og håndtering af sager om krænkende adfærd. Arbejdet med at skabe en ordentlig kultur vil også have en centrale rolle. Formanden deltager gennem hele temadagen og deltager i drøftelser og debat.

Du vil også møde CS socialrådgiver der fortæller om dine forpligtelser som TR og om, hvordan du kan hjælpe og vejlede dine kolleger der enten er blevet krænket eller har udvist krænkende adfærd, og som er blevet sygemeldt på det grundlag. Hun vil ligeledes fortælle om, hvad der er vigtigt i forbindelse med sygemelding og anmeldelse af en arbejdsskadesag.

Endelig vil du møde CS advokat der fortæller om den praktiske og juridiske håndtering af sager om krænkende adfærd. Du bliver guidet igennem de retlige rammer på området og du vil få indsigt i arbejdsgivers handlepligt. Retspraksis fra området vil blive gennemgået. Du vil få viden om den måde CS håndtere sager om krænkende adfærd på – både i forhold til krænkede og krænkede. Der vil være eksempler på sager.

Efter at have deltaget i temadagen vil du være rustet til med sikker hånd at hjælpe og støtte dine kolleger i konkrete sager. Du vil samtidig have fået konkrete værktøjer til at forebygge sager om krænkende adfærd.

Arbejdsformen på temadagen vil bestå i en veksling mellem oplæg, debat ved mindre borde og opsamling i plenum. Vi forventer, at du deltager aktivt i debatterne.

Der vil hele dagen være mulighed for debat og drøftelse af holdninger og håndtering af krænkelses sager. Der vil også være mulighed for drøftelse af konkrete sager. Husk at iagttage jeres tavshedspligt.  Vi opfordrer til, at der holdes en god og ordentlig tone.

Rejseafregning ved TR kurser

Rejseafregninger skal udfyldes og sendes til bogholderi@cs.dk

Regler for rejsegodtgørelse 2023

Rejseafregningsskema 2024

TR Grundkursus - Lektionsoversigt

Kontakt os

Kontakt ikon

Medlemsservice

Info
Telefon: 36 90 89 89
Email: kursus@cs.dk

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 9-15
Onsdag: Lukket
Fredag: kl. 9:30 – 14

Søg