Forsvarsgalleriet

TR Kursuskalender

Planlægningen af CS TR kursusår begynder altid året før det kommende kursusår. I praksis betyder det, at kursusprogrammet er klar i september, året før kursusåret. Grunden til at der planlægges så tidligt er, at vi er afhængige af ledig kapacitet på kursusstederne, vi har brug for at kunne reservere tid til undervisning hos både interne- og eksterne undervisere og ikke mindst er det vigtigt, at vi kan melde tidligt ud til jer tillidsvalgte, således at I kan få passet kurserne ind i jeres travle hverdag.

Covid-19 har haft en meget uheldig påvirkning af vores TR kursusvirke, der har været aflyst i hele 2020. Den åbning af samfundet, der kom i maj 2021 bevirker, at vi kan komme i gang igen med vores kurser. Det er vi rigtig glade for. Der vil naturligvis være en pukkel af tillidsvalgte, der mangler at komme på specielt TR Intro 1+2. Det prøver vi at gøre noget ved hen over resten af året. Normalt planlægger vi 2 TR Intro kurser om året. I år planlægges der at afholde 3-4 af disse kurser, selvom vi først kunne starte medio maj 2021. Nedenfor ser du vores kursuskalender for året 2021.

Kursuskalender 2021

Kursus

Hvornår

Sted

Status

TR Intro Del 1+2

Uge 20 (17/5 – 21/5)

Skarrildhus (Midtjylland)

Er afholdt

TR Intro Del 1+2

Uge 35 (29/8 – 3/9)

SAS Radisson Blu (København)
Best Western Hotel (Fredericia)

Venteliste

TR Strategisk samarb.

Uge 40 (7/10 – 8/10)

Gl. Avernæs (Sydfyn)

Ledige pladser

Forhandlingsteknik

Uge 46 (15/11 – 16/11)

Scandic Sydhavn (København)

Ledige pladser

TR Intro Del 1+2

Uge 50 (12/12 – 17/12)

SAS Radisson Blu (København)
Sinatur Frederiksdal (Nordsjælland)

Ledige pladser

Kursusbeskrivelser

TR Intro del 1

TR Intro del 2

CS Strategiske Samarbejde

Arbejdsmiljø workshop

Tilmelding til TR kurser

Tilmelding til kurser foretages ved at skrive til tillidshverv@cs.dk

Rejseafregning ved TR kurser

Rejseafregninger skal udfyldes og sendes til bogholderi@cs.dk

Regler for rejsegodtgørelse

Rejseafregningsskema

Kontakt os

Kontakt ikon

CS

Info
Telefon: 36 90 89 00
Email: cs@cs.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: kl. 09:30 – 14

Karina Malmberg

TR- og kursusadministration
Telefon: 36 90 89 22
Email: tillidshverv@cs.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: kl. 09:30 – 14