Seniorpolitik

Politikken er under implementering og de sidste tiltag forventes at være klar medio 2022.

Forsvarsministeriets Fælles Seniorpolitik