Forsvarsgalleriet

Fortsættelse af livsforsikring (aftalenr. 85012)

Forsikringen er tegnet i Forenede Gruppeliv (FG) og er en fortsættelsesforsikring af den tidligere obligatoriske livsforsikring.

Hvis du har tilmeldt dig fortsættelse af livsforsikringen (aftale 85012) inden 31.12.2018, er du omfattet af livsforsikring som medlem og eventuelt ægtefælle/samlever.

Forsikringen er gældende i perioden fra 1.1.2019 til 31.12.2028 eller maks. til det 70. år.

Forsikringen kan ikke længere tilmeldes.

Den månedlige præmie er kr. 130,00 pr. md. Beløbet opkræves via PBS.

Der udbetales en sum på 100.000 kroner ved medlemmets død inden udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 70 år.

Der udbetales 50.000 kroner ved ægtefælle/samlevers* død inden udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 70 år.

* Samlever skal leve sammen med forsikrede på fælles bopæl og 1) vente,
have, have haft et barn med forsikrede eller 2) have levet sammen med
forsikrede i ægteskabslignende forhold på fælles bopæl i de sidste 2 år
før dødsfaldet.

Anmeldelse af dødsfald skal ske til Centralforeningen for
Stampersonel via mail, som underretter FG.

Hvis du ønsker, at forsikringssummen skal udbetales til andre end dine nærmeste pårørende, kan du indsætte en såkaldt særlig begunstigelse.

Forenede Gruppeliv (FG) kan du hurtig og nemt oprette, ændre eller slette begunstigelser på CS forsikringsordninger.
Du skal være opmærksom på, at du ikke kan begunstige udenom en ægtefælle på CS forsikringsordninger.

Hvis din livssituation ændrer sig, er det altid en god idé at tjekke, om udbetalingsbestemmelsen ved din død skal ændres.

Du skal huske at slette eller udfylde en ny begunstigelse, hvis den begunstigede er indenfor ovennævnte arverækkefølge, eller hvis det ikke længere er den ønskede person, der står noteret.

Læs mere og udfyld en ny erklæring på Forenede Gruppelivs hjemmeside.

Se forsikringsoversigt her.

Kontakt os

Forenede Gruppeliv

Telefon: 39 16 78 00
Email: fg@fg.dk

Telefontid
Mandag-fredag: kl. 9 – 14

CS Medlemsservice

Telefon: 36 90 89 89
Email: forsikring@cs.dk

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 9-15
Onsdag: Lukket
Fredag: kl. 9:30 – 14