Forsvarsgalleriet

CS arbejder for dig


Som ansat i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen er du trænet til at hjælpe andre – men:

– Hvem kæmper for at sikre dig en fair løn og ordentlige arbejdsforhold?
– Hvem arbejder for, at dit arbejdsmiljø skal være sundt og godt?
– Hvem arbejder for, at du skal have de bedste muligheder for at udvikle dig i dit job?

Det gør CS!

Med godt 9.000 medlemmer er CS den største fagforening inden for Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Vi repræsenterer både civilt og militært ansatte.

Som medlem sikrer du dig, at din stemme bliver hørt. CS taler hver dag din og dine kollegers sag, når det gælder løn, ydelser, arbejdstid, arbejdsmiljø, orlov, arbejdsskader, afskedigelse, skat, pension og alle de andre emner, som tilsammen udgør din hverdag i Forsvaret og Redningsberedskabet.

Kun ved at stå sammen, kan vi sikre ordentlige arbejdsforhold til dig og dine kolleger. For som vi siger;

SAMMENHOLD STYRKER

Medlemstyper og kontingentsatser

Medlemstyper

Medlemskabstyper til dig der er ansat i Beredskabsstyrelsen (BRS):

  • Værnepligtig – kr. 96,00 pr. md.
  • Sergentelev – kr. 238,00 pr. md.
  • Ansat i Corona call- eller testcentre – kr. 238 pr. md.
  • Fuldtidsansat – kr. 476,00 pr. md.
  • Deltidsansat/frivillig – kr. 238,00 pr. md.

Den obligatoriske medlemsforsikring på kr. 96 indgår i kontingentet.

Som ansat i Corona call- eller testcenter kan du blive omfattet af vores halve medlemskab.

Medlemskabet koster kr. 238,00 pr. md

Den obligatoriske medlemsforsikring på kr. 96 indgår i kontingentet.

Fuldt medlemskab henvender sig til dig, som er heltids- eller deltidsansat i Forsvaret.

Medlemskabet koster kr. 476,00 pr. md. og vil blive trukket via din lønseddel.

Den obligatoriske medlemsforsikring på kr. 96,00 indgår i kontingentet.

CS tilbyder halvt medlemskab til følgende:

  • medlemmer der er på TUL/orlov (Husk at angive slutdato på blanketten)
  • medlemmer der er på CU (Husk at angive slutdato på blanketten)
  • medlemmer der er sergentelever i hæren og ønsker forsikringer i elevperioden (Husk at angive slutdato på blanketten) – Betalingen SKAL tilmeldes betalingsservice
  • medlemmer der er fratrådt Forsvaret, men stadig ønsker at gøre brug af CS’ medlemsfordele

Medlemskabet koster kr. 238,00 pr. md.

Den obligatoriske medlemsforsikring på kr. 96,00 indgår i kontingentet.

Vær opmærksom på, at halvt medlemskab ikke gives med tilbagevirkende kraft.

Dette medlemskab tilbydes til dig, som er lærling og på lærlingeløn i forsvaret eller på reservekontrakt. (Gælder ikke voksenlærlinge)

Medlemskabet koster kr. 238,00 pr. md.
Den obligatoriske medlemsforsikring på kr. 96,00 indgår i kontingentet.

Er du lærling skal du huske at angive start- og slutdato for elevperioden. Dette fordi du vil overgå til fuldt medlemskab, når du er færdiguddannet.

Vær opmærksom på, at halvt medlemskab ikke gives med tilbagevirkende kraft.

Er du værnepligtig og får værnepligtsløn, kan du blive omfattet af dette medlemskab.

Det koster kr. 96,00 pr. md.
Den obligatoriske medlemsforsikring indgår i kontingentet.

Tilbydes man efterfølgende kontrakt på kongeskibet, vil man automatisk overgå til et fuldt medlemskab. Stopper man efter endt værnepligt på kongeskibet, vil man automatisk blive udmeldt af CS.

Er du sergentelev i hæren, og på SU, vil du i din elevperiode kunne være gratis medlem af CS.

Når du bliver udnævnt, overgår du automatisk til et fuldt medlemskab og vil blive opkrævet via din løn. Bliver du ikke udnævnt, udmeldes du automatisk af CS.

Som sergentelev er man ikke omfattet af medlemsforsikringen eller øvrige CS forsikringer. Ønsker du at blive omfattet af medlemsforsikringen, kan du ansøge om halvt medlemskab i elevperioden.

Er du gået på pension fra Forsvaret, kan du søge om senior medlemskab, som svarer til halvdelen af, hvad et fuldt medlemskab koster.

Senior medlemskab er ment som et videre forløb af det oprindelige medlemskab. Som seniormedlem beholder du din obligatoriske medlemsforsikring, der dækker over heltidsulykkesforsikring samt tandforsikring.

Medlemskabet koster kr. 238,00 pr. md.

Den obligatoriske medlemsforsikring på kr. 96,00 indgår i kontingentet.

Passivt medlemskab er ment som et videre forløb af det oprindelige medlemskab i forbindelse med pensionering. Derfor har vi igennem tiden arbejdet for, at tilbud og muligheder for de aktive medlemmer også skal være til gavn for passive medlemmer.

CS har fastsat det årlige kontingent til det, der svarer til et månedskontingent for et fuldt betalende medlemskab. Kontingentet vil årligt blive reguleret med den samme stigning som stigningen på et almindeligt månedskontingentet.

Medlemskabet koster kr. 476,00 pr. år

Der er ingen forsikringer tilknyttet dette medlemskab

Kontingentsatser

Fuldt

medlemskab

kr. 476 pr. md.

Reserve/lærling

medlemskab

kr. 238 pr. md.

Værnepligt

medlemskab

kr. 96 pr. md.

Sergentelev

medlemskab

Gratis

Passivt

medlemskab

kr. 476 pr. år

Faglig rådgivning

TR-støtte

Ulykkesforsikring

Tandforsikring

CS Bladet

Ferieboliger

Øvrige medlemsfordele

Kontakt os

Kate Kvindebjerg

Medlemsservice
Telefon: 36 90 89 89
Email: medlem@cs.dk

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 9-15
Onsdag: Lukket
Fredag: kl. 9:30 – 14

Nicole Gustavsen (På barsel)

Medlemsservice
Telefon: 36 90 89 89
Email: medlem@cs.dk

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 9-15
Onsdag: Lukket
Fredag: kl. 9:30 – 14

Louise Bork

Medlemsservice
Telefon: 36 90 89 89
Email: medlem@cs.dk

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 9-15
Onsdag: Lukket
Fredag: kl. 9:30 – 14